VvE-beheer - PE-punten

Een middag die in het teken staat van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder wet- en regelgeving. Na deze middag ben je weer helemaal up to date met betrekking tot VvE-beheer.

Een dergelijke dag moet eens per twee jaar worden bijgewoond om de registratie VvE-ok-beheerder (VvErtimago) te behouden.