VvE-beheer – PE-punten

Tijdens deze middag zullen nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied besproken worden alsook nieuwe wet- en regelgeving. Om je registratie VVE-ok-beheerder te behouden is het voor VvErtimago vereist om minimaal eens per 2 jaar aan een dergelijke dag deel te nemen.

Lessen