Vergunningverlening en Handhaving

De manier waarop een vergunning voor een bouwproject wordt aangevraagd, heeft grote gevolgen voor de doorlooptijd van en de kans op verlening van de gewenste omgevingsvergunning. Een terugkerend probleem is hoe groot de risico’s zijn om te bouwen op grond van een niet onherroepelijke omgevingsvergunning. Eerst nadat de vergunning onherroepelijk is, kunt u zonder risico’s bouwen. Dat kan echter vele jaren duren. Ook is belangrijk om te weten hoe groot het risico is op handhaving als een bouwwerk (in aanbouw) niet aan de bouwregelgeving voldoet.

Onderwerpen

 • de slimme mogelijkheden bij de vergunningaanvraag
 • tussentijdse wijzigingen van het bouwplan
 • bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning
 • verschillende soorten omgevingsvergunningen
 • het realiseren van voldoende parkeerplaatsen
 • redelijke eisen van welstand
 • de rol van het Bouwbesluit 2012
 • vergunningvrij bouwen
 • de voordelen van de onverplichte vergunningaanvraag
 • de nadelen van de tijdelijke omgevingsvergunning
 • gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik
 • bouwen op grond van een niet onherroepelijke omgevingsvergunning
 • handhavingsrisico’s tijdens de bouw
 • handhaving na gereedmelding
 • de impliciete vrijstelling en afwijking van het Bouwbesluit 2012

Leerdoelen

De cursist leert de belangrijkste praktische mogelijkheden en slimmigheden bij de vergunningaanvraag. Ook weet hij de kans op de verkrijging van de omgevingsvergunning te vergroten en de kans op procedures te verkleinen. Ook krijgt de cursist handvatten om te voorkomen dat de gemeente handhaaft.

Lessen