Cursus Communicatie

Hoe ‘goed’ een gebouw is, hangt af van het gekozen perspectief. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van een gebouw met name bepaald door hoe goed het gebouw aansluit op de huidige gestelde eisen.

Om dit te bereiken is niet alleen technische kennis nodig. Juist goede communicatie en duidelijke, effectieve gespreksvoering zijn hierbij van belang. Door altijd gericht te communiceren en hierbij het doel, de strategie en de aanpak in het achterhoofd te houden, kan er beter gestuurd worden op kwaliteit.

Doel van deze cursus Communicatie

  • Theoretische benadering van communicatie verkennen
  • Het thema ‘duidelijkheid’ verkennen — wat is duidelijk, en wat niet? Welk gedrag hoort hierbij? Wat is de rol van aannames en associaties en hoe kun je hier bewust(er) mee omgaan?
  • Leren omgaan met feedback ontvangen en feedback geven.

Eindtermen

  • Je kunt observeren en inschatten wanneer interventies nodig zijn
  • Je kunt interventies met overtuiging uitvoeren, en daarbij gebruik maken van verschillende communicatiestijlen
  • Je bent je bewust van je eigen houding en hoe dit de ander beïnvloedt
  • Je krijgt nieuwe inzichten in jezelf.

Toets

Huiswerkopdracht: je bepaalt zelf een opdracht die bij jouw leervraag past. Bijvoorbeeld ‘feedback vragen’, ‘interview afnemen’ of ‘brief uit de toekomst’.

Lessen