Wybren Raap

22 mei 2017

Als docent is Wybren verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod en de online leeromgeving. Na de lerarenopleiding en de studie sociale geografie, heeft hij zich ook gecertificeerd als CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+) en als ArcGIS Desktop Professional.