Rex den Heijer

30 juni 2017

Rex heeft een brede achtergrond in het proces van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Hij denkt vanuit kansen en “drive” en motiveert mensen in het vertrouwen om hun ruimtelijke plannen te realiseren. Dit geldt voor zowel de initiatiefnemers in de samenleving als voor beleidsmakers van gemeente en provincie. Het wegen van bestuurlijke en politieke motieven ten opzichte van particuliere belangen is zijn dagelijks werk.