Paul Schenderling

17 oktober 2023

Paul is econoom en is auteur van het boek ‘Er is leven na de groei’,  dat ingaat op een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft door de huidige focus op kwantitatieve groei (consumptie en bbp-groei) te verleggen naar kwalitatieve groei (kwaliteit van leven, biodiversiteit).