Claas Frankena

30 juni 2017

Claas is procesmanager van zowel toekomstbestendige binnensteden en kernen als slimme en schonen mobiliteit bij Cleantech. Zodoende heeft hij veel kennis van slimme en schone mobiliteit.