De Zuidas ziet bouwplannen uitgesteld of gecanceld worden door stijgende kosten

30 mei 2022

De Amsterdamse Zuidas krijgt in toenemende mate te maken met bouwplannen die worden bijgesteld of zelfs helemaal van tafel gaan. Het prestigieuze WTC gebouw zou deels worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De geplande start in 2023 wordt uitgesteld. Het Amsterdamse conservatorium besloot om de nieuwbouw van een dependance aan de Zuidas niet te laten doorgaan. Het Zuidasdok wordt heel veel duurder dan oorspronkelijk gepland. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van projecten waar de verantwoordelijken slapeloze nachten van hebben.

Doorwerking van prijsstijgingen

Het eind is nog lang niet in zicht als het gaat om de bouwplannen aan de Zuidas die nu onder druk staan. De kostenramingen die nu worden gemaakt houden rekening met de gestegen kosten in 2021. In 2022 gingen de prijzen verder omhoog. De financiële consequenties daarvan zijn nog niet verwerkt in de kostenramingen. CBRE Investment Management, eigenaar van het WTC gebouw, heeft meer tijd nodig om de plannen voor het gebouwencomplex uit te kunnen voeren. Er is meer tijd nodig om de gevolgen van de gestegen kosten in kaart te brengen. CBRE investeert geld van pensioenfondsen en andere grote beleggers en dat moet uiteraard zorgvuldig gebeuren.

Nieuwe torens

Het was de bedoeling om 3 nieuwe torens te bouwen met een totale oppervlakte van 84.000 m2. Hiervoor moeten twee oude torens worden gesloopt, te weten de A en C toren die uitkijken op de ringweg A10. Maar de sloop is nu uitgesteld omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de kosten van de nieuwbouw. Een woordvoerder van CBRE laat aan Het Financieele Dagblad weten dat de ambitie om het WTC te moderniseren en verder te ontwikkelen zeker niet overboord is gezet. De plannen zijn niet definitief gecanceld, al zal de geplande start niet in 2023 zijn zoals eerder de bedoeling was.

De Zuidas ziet bouwplannen uitgesteld of gecanceld worden door stijgende kosten

Nog geen overeenstemming over financiering Zuidasdok

Rijk, gemeenten en provincie zijn nog steeds met elkaar in gesprek over de kosten van het project Zuidasdok. De kosten worden flink hoger nadat het project, aanvankelijk goed voor 1,2 miljard euro, werd opgesplitst omdat de oorspronkelijke hoofdaannemer afhaakte. De tijd dringt, want voor de aanleg van een tunnel moet op korte termijn de aanbesteding starten. Ook de aanpak van het verkeersknooppunt Amstel en de terminal voor het openbaar vervoer moeten ook nog worden aanbesteed. De kosten daarvan zullen eveneens fors hoger uit gaan pakken als gevolg van gestegen kosten voor materialen en bouwpersoneel.

Houten kantoortoren

Vastgoedbelegger NSI heeft plannen om een vrijwel volledig houten kantoortoren te gaan bouwen aan de Zuidas. Deze bouwplannen voor het Well House worden door de fors gestegen prijzen voor hout, staal en beton fors duurder dan eerder geraamd. Het pand moet het hoogste houten kantoor ter wereld worden. Bij recente herberekeningen wordt rekening gehouden met 9% hogere bouwkosten. Ook wordt er rekening mee gehouden dat de bouw langer gaat duren. Desalniettemin gaat NSI ervan uit dat het project nog steeds rendabel is. De plannen blijven dan ook overeind.

Bron: Het Financieele Dagblad