Ziekenhuizen kwamen in geldnood mede door achterstallig onderhoud

1 november 2018

De IJsselmeerziekenhuizen in Dronten, Emmeloord en Lelystad, en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam zijn vorige week failliet verklaard. Het is nog onduidelijk of de salarissen over oktober wel worden uitbetaald. Voor de IJsselmeerziekenhuizen is een doorstart misschien nog mogelijk. Het Slotervaartziekenhuis kan geen doorstart meer maken. De ziekenhuizen vallen alle onder de MC Groep en zijn eigendom van Loek Winter.

Bestuurlijke problemen

De ziekenhuizen van Winter hebben al veel langer financiële en bestuurlijke problemen. De afgelopen maanden zijn er verscheidene heimelijke vergaderingen geweest met bankiers en verzekeraars over de toekomst van de ziekenhuizen. Verzekeraar Zilveren Kruis was gevraagd om een noodkrediet. Aan dit verzoek werd echter niet voldaan, met alle gevolgen van dien.

De oorzaken van het faillissement

Een van de redenen van de financiële problemen is het slechte onderhoud aan de panden. Vooral het Slotervaartziekenhuis verkeert in slechte staat. Daar komt nog eens bij dat er meer bedden dan patiënten zijn. In Amsterdam bestaat een overcapaciteit wat betreft de ziekenhuizen.

Cor de Beurs van FNV zegt dat het bestuur van de ziekenhuizen ook niet in orde was. Volgens hem zou Winters de ziekenhuizen besturen als een vastgoedbeheerder, wat totaal niet past bij hoe ziekenhuizen werken.

Zorgen bestonden al langer

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had al zeker een jaar zorgen over de ziekenhuizen van Winters. Hierbij ging het om de kwaliteit van de zorg en om de veiligheid. Vorige maand werd de MC Groep nog onder verscherpt toezicht geplaatst omdat er niet genoeg verbetering was. De reden hiervoor was volgens de IGJ bestuurlijke onrust in de MC Groep. De raad van commissarissen was namelijk vervangen en de bestuursvoorzitter stapte onverwachts op.

Bron: NRCNext