Ymere’s aanpak om de wooncrisis te bestrijden

27 mei 2024

Urgentie en lef

Erik Gerritsen, directievoorzitter van woningcorporatie Ymere, benadrukt dat bestuurders meer lef moeten tonen om de wooncrisis te bestrijden. Gerritsen, die eerder secretaris-generaal was bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is sinds drie jaar voorzitter van Ymere, de grootste woningcorporatie van Nederland. Hij stelt dat zelfs kleine projecten kunnen bijdragen aan de oplossing van de wooncrisis. Zijn motto: “Veel klein is het nieuwe groot.”

Actie in Haarlemmermeer

Gerritsen kampeerde in een oude caravan op een braakliggend terrein in de Haarlemmermeer om aandacht te vragen voor de bouwplannen van 14.000 woningen, een project dat al vijftien jaar stil ligt. Door vastgelopen discussies tussen grondeigenaren en de gemeente, kwam er geen voortgang. Dit soort stilstand is voor Gerritsen onacceptabel gezien de urgentie van de wooncrisis.

Kracht van kleine projecten

Ymere werkt actief aan kleine projecten, zoals het ombouwen van zolderbergingen en verlaten winkels tot woningen en het realiseren van flexwoningen. Momenteel heeft Ymere ongeveer zeshonderd woningen in aanbouw, vaak in kleine projecten van twintig tot veertig woningen. Gerritsen gelooft dat al deze kleine projecten samen een significante bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de wooncrisis.

Oproep tot actie

Gerritsen roept andere woningcorporaties, gemeenten, bouwers en ontwikkelaars op om ook actie te ondernemen. Hij pleit voor een praktische aanpak waarbij niet gewacht wordt op beleidswijzigingen of nieuwe wetgeving, maar waarin men direct begint met bouwen. Een voorbeeld hiervan is het project aan de Appelweg in Amsterdam-Noord, waar Ymere doorging met het plaatsen van flexwoningen ondanks bezwaren van buurtbewoners.

Groot project in Haarlemmermeer-West

Een groot project in Haarlemmermeer-West kan minimaal 14.000 woningen opleveren, wat meer is dan de woondeal van de provincie Drenthe (13.000 woningen). Dit project is een prioriteit voor Gerritsen. Hij organiseerde een bijeenkomst met alle betrokken partijen, waaronder grondeigenaren, gemeente en ministeries, om knelpunten te bespreken en op te lossen. Hierdoor werd duidelijk dat de geplande 14.000 woningen noodzakelijk zijn en dat de zorgen over het landschappelijke karakter van de omgeving kunnen worden aangepakt.

Doorbraak en samenwerking

Gerritsen benadrukt het belang van samenwerking en een positieve mindset. Hij gelooft dat er voor elk probleem een oplossing is, zolang alle partijen bereid zijn samen te werken en te investeren in een gezamenlijk plan. Dit optimisme is cruciaal om projecten van de grond te krijgen, zelfs wanneer er financiële of logistieke obstakels zijn.

Focus op geschikte woningen

Ymere richt zich voornamelijk op het bouwen van twee- en driekamerwoningen, aangezien hier de grootste vraag ligt. Ze bouwen slechts beperkt studio’s, voornamelijk voor jongeren, om overbewoning in de toekomst te voorkomen. In Amsterdam is het financieel moeilijk om grotere gezinswoningen te bouwen, maar in Almere is dit nog wel mogelijk.

Slotgedachten

Gerritsen’s pleidooi is helder: kleine stappen kunnen samen een groot verschil maken in de strijd tegen de wooncrisis. Door niet te wachten op anderen en direct actie te ondernemen, kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het verlichten van de woningnood.

Bron: cobouw.nl