Het woningtekort wordt niet alleen opgelost met de bouw van sociale huurwoningen

25 oktober 2021

Bij het oplossen van de woningnood in steden als Rotterdam wordt vaak de nadruk gelegd op sociale huurwoningen. Maar het is minstens zo belangrijk om koopwoningen voor starters te bouwen. Ook huurwoningen in het middensegment zijn hard nodig. Een groot deel van de woningzoekenden in Nederland komt vanwege een te hoog inkomen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. In Rotterdam werd in oktober 2021 gedemonstreerd tegen de woningnood. De actiegroep Woonopstand had eisen geformuleerd om de problemen op te lossen. Maar het is de vraag of de eisen wel de juiste waren.

Stimulering eigen woningbezit is ‘een groot probleem’

In haar actieplan stelt Woonopstand dat er in Rotterdam met spoed meer sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Dat er koopwoningen worden gerealiseerd ziet de groep als een ‘groot probleem’ want op die plekken kunnen immers ook (sociale) huurwoningen komen. Ook de aversie tegen institutionele beleggers is niet terecht. Hieronder bevinden zich onder meer pensioenfondsen. Zij bouwen huizen, verhuren die en zorgen voor goed onderhoud. Hiermee wordt kapitaal gegenereerd waarvan pensioenen worden betaald. Dat is toch echt iets anders dan malafide huisjesmelkers. Door alle vastgoedbeleggers over één kam te scheren slaat Woonopstand de plank grotendeels mis.

Het woningtekort in Rotterdam wordt niet alleen opgelost met de bouw van sociale huurwoningen

Voldoende sociale huurwoningen in Rotterdam

In Rotterdam bestaat 53% van het woningaanbod uit sociale huurwoningen. En dat is volgens VVD-raadslid Hannagnes Faber ruim voldoende. Rotterdam is niet meer alleen de stad van hardwerkende arbeiders. Het is een diverse stad en die vraagt om een gevarieerd woningaanbod met huur- en koopwoningen voor verschillende doelgroepen. Huizen voor mensen met een middeninkomen die graag in Rotterdam willen wonen, daar is momenteel de grootste behoefte aan. Er zijn in de stad zelfs meer sociale huurwoningen dan er nodig zijn voor de groep die er volgens hun inkomen recht op heeft.

45.000 woningen tot 2030

In de huidige periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen moeten er 15.000 woningen worden bijgebouwd. Daarnaast heeft het college van B&W inmiddels lange termijn plannen gepresenteerd voor de periode tot 2030. Deze voorzien in nog eens 30.000 nieuwe huizen. De kunst is dus om toekomstgericht te bouwen. Alleen dan kan het woningaanbod goed aansluiten op de behoefte van de Rotterdammers, aldus raadslid Faber. Het protest van Woonopstand tegen het bouwen van koopwoningen is dus zeker niet terecht. Ook die zijn nodig om voor doorstroming op de woningmarkt te zogen. En dat is precies wat Rotterdam gaat doen, als het aan de gemeenteraad ligt.

Bron: NRC Next