Woningtekort door te lage bouwcapaciteit

5 februari 2018

In 2020 bereikt het woningtekort een hoogtepunt van 235.000 woningen. Dit is gepresenteerd door Capital Value en ABF Research. Hoewel beleggers genoeg geld hebben om in de realisatie van extra huizen te investeren, zijn het de bouwbedrijven die niet genoeg capaciteit hebben om ze te bouwen. Vooral starters en ouderen met een lichamelijk beperking krijgen last van het woningtekort. Om het tekort tegen te gaan moeten er jaarlijks 85.000 woningen worden gebouwd, terwijl de verwachte productie 73.000 woningen beslaat.

woningtekort

Genoeg investeringen, te weinig bouwcapaciteit

Omdat de bouwsector kampt met te weinig capaciteit om meer woningen te bouwen, is de verhoogde productie van woningen onwaarschijnlijk. Beleggers hebben voldoende geld beschikbaar, zij zijn in 2017 en in 2016 met miljarden euro’s bedoeld voor huurwoningen blijven zitten. Er was te weinig aanbod in bestaande- en nieuwbouwcomplexen om dit geld te investeren.

Binnen- en buitenlandse investeerders zijn bereid in 2018 een recordbedrag van €7 mrd te investeren in de Nederlands huurwoningmarkt.  Een deel van deze investering zou naar woningcorporaties kunnen gaan voor de bouw van meer sociale huurwoningen. 63% van de corporaties geeft echter aan dat ze onvoldoende grondposities hebben voor nieuwbouwplannen.

Woningtekort voor starters en senioren

Het tekort aan woningen zal zich vooral gaan uiten in het aanbod voor starters (het middensegment) en voor senioren (zorgwoningen). In het middeldure segment is er jaarlijks een vraag naar 83.000 woningen, mede door de grote toestroom van starters. Daarnaast wordt er onvoldoende gebouwd voor 75-plussers. Het aantal huishoudens in deze categorie stijgt snel door de vergrijzing. Corporaties en andere investeerders hebben aangegeven dat zij in 2018 tot circa €1,5 mrd willen investeren in woningen voor zorgbehoevenden.