Woningen van verhuurder Heimstaden krijgen groenere tuinen

9 februari 2021

Woningverhuurbedrijf Heimstaden wil de huizen die zij in de verhuur hebben vergroenen door de tuinen aan te pakken. Het bedrijf doet dit in samenwerking met Stichting Steenbreek. De tuinen van woningen moeten groener worden zodat er een serieuze bijdrage wordt geleverd aan biodiversiteit en een gezonde afvoer van grondwater. Het gaat hierbij niet alleen om laagbouw, maar ook om het groen rond appartementencomplexen. Veel tuinen zijn nu nog grotendeels betegeld. In samenwerking met de bewoners wordt bekeken hoe deze tuinen kunnen worden verduurzaamd.

Internationaal verhuurbedrijf

Heimstaden is een van oorsprong Scandinavisch verhuurbedrijf dat woningen exploiteert in meerdere landen in Noord-Europa. Sinds 2018 is het bedrijf ook in Nederland actief. Heimstaden streeft ernaar om de woningen zo duurzaam mogelijk te maken. Het vergroenen van de leefomgeving hoort daar zeker bij. Daarom past dit project prima in de bedrijfsstrategie. Het streven is om alle Nederlandse huurwoningen in 2030 minimaal een energielabel C te laten dragen. Hiervoor is verduurzaming noodzakelijk. In samenwerking met de bewoners worden tuinen aangepakt met meer groen en minder tegels.

Woningen van verhuurder Heimstaden krijgen groenere tuinen

Tegeltuinen hebben veel nadelen

Vergroenen is nodig, aldus Heimstaden, omdat een tuin die grotendeels of geheel betegeld is veel nadelen heeft. Niet alleen kan de riolering het water niet meer verwerken na een stevige regenbui. Ook houden tegels veel meer warmte vast, wat ongezond is voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen. En de biodiversiteit gaat verloren als er in een tuin geen of in ieder geval veel minder planten groeien.

Ook gemeenten zijn het belang van vergroenen in

Niet alleen bedrijven als Heimstaden maar ook gemeenten zien in dat vergroenen belangrijk is. De gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een financiële tegemoetkoming als huiseigenaren hun tuin ‘onttegelen’. Vooral veel naoorlogse wijken hebben tuinen met weinig groen, en het besef dat daar iets aan moet worden gedaan wordt steeds groter. Stichting Steenbreek zet zich sinds 2015 in voor het vergroenen van tuinen en openbare ruimtes. Er worden door het hele land projecten gestart die zijn geïnitieerd door deze stichting, waarbij wordt samengewerkt met lokale overheden en bedrijven. Daarnaast organiseert Steenbreek de Nationale Groendag en workshops en kennisdagen voor iedereen die zich met vergroening wil bezighouden.

Bron: Stadszaken.nl