Alle woningen van het gas af – nog een lange weg te gaan

6 juni 2019

De ambitie ligt hoog: Uiterlijk in 2022 moeten zo’n 100.000 woningen worden verduurzaamd en ‘van het gas af’. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Er liggen nog heel wat obstakels in de weg om die doelstelling te bereiken. In Rotterdam doet woningcorporatie Woonbron zijn best om sociale huurwoningen te verduurzamen. Zo wordt het appartementencomplex Brienenoord volledig van warmte voorzien via stadswarmte, de aardgasaansluiting is afgekoppeld. De woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de verduurzaming van woningen. Het streven is dat in 2050 alle huizen in Nederland geen gebruik meer maken van aardgas. Maar om dat te bereiken moet er nog veel gebeuren.

Bewoners hebben een belangrijke stem

Corporaties mogen niet zomaar woningen gaan renoveren om ze te verduurzamen. Minstens 70% van de bewoners moet ermee instemmen. Zo werd een project in Amsterdam door de rechter stilgelegd omdat het voor de bewoners niet duidelijk was dat de woonlasten niet fors zouden stijgen nadat de huizen van het gas af waren gehaald. Deels mogen deze kosten worden doorberekend, maar de huur mag niet fors stijgen, ook al dalen de energiekosten. Er zijn grofweg twee mogelijkheden om een woning te verwarmen zonder aardgas.

Dit kan met een warmtepomp of door de woning op een warmtenet aan te sluiten, zoals dat in Rotterdam gebeurde. Los van het feit dat bewoners soms sceptisch zijn, moet een corporatie er ook voor waken dat het elektriciteitsnet de vraag aankan als het in de winter koud wordt en alle warmtepompen draaien. Ook een warmtenet moet wel kunnen waarborgen dat de bewoners niet in de kou zitten.

De verduurzaming moet wel betaalbaar blijven

Zowel voor corporaties als voor huurders moet verduurzaming wel betaalbaar blijven. Van corporaties wordt verwacht dat ze investeren, maar daar moeten wel de middelen voor beschikbaar zijn. Vervolgens moeten de huurprijzen van sociale huurwoningen wel binnen de perken blijven om te voorkomen dat de bewoners die niet meer kunnen opbrengen. Het ironische is bovendien dat de kosten van het gebruik van een warmtenet stijgen.

Deze kosten zijn gekoppeld aan de aardgasprijs. Die gaat omhoog om mensen te bewegen van het gas af te gaan, en vervolgens stijgt dus ook de prijs van het gebruik van het warmtenet. Deze kosten worden doorberekend aan de corporaties en die berekenen dit weer deels door aan de huurders. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn gerealiseerd.

Bron: NRC Next