Woningbouw in de stad versnellen

30 oktober 2017

Gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers en beleggers willen nauwer samenwerken en meer kennisdelen om de woningbouw in de stad te versnellen. Dit initiatief moet de transformatie van oude havens, spoorwegemplacementen en oude bedrijventerreinen tot woongebieden aanzienlijk verkorten zodat aan de grote vraag naar woningen kan worden voldaan. NVM meldde onlangs dat het woningaanbod in Nederland opdroogt, terwijl de prijzen in steeds meer gebieden hard stijgen.

Vanwege de complexiteit van bouwen in de stad blijft de productie achterlopen op de vraag: bodemsaneringen, regelgeving, het verplaatsen van nog actieve bedrijven, het beschikbaar krijgen van alle grond en mobiliteitsvraagstukken maken van binnenstedelijk bouwen tijdrovende kostbare processen.

Rotterdam

Kennis verdwenen tijdens crisis

Tijdens de crisis is veel kennis verdwenen bij gemeenten en marktpartijen. Door samen te werken en expertise te delen willen de partijen die schaarste ondervangen zodat er vaart gemaakt kan worden.

Bron: Het Financieele Dagblad