Wonen in een sloopflat is soms een uitkomst

18 januari 2022

Nederland kent honderdduizenden woningzoekenden. Allemaal mensen die, soms al jarenlang, op zoek zijn naar een eigen plek. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang, een koophuis of vrije sector huurwoning voor velen te duur. Voor een deel van de woningzoekenden is het een uitkomst om te kunnen wonen in een sloopflat. Je krijgt er geen huurcontract voor onbepaalde tijd en als de sloopkogel daadwerkelijk tegen de gevel gaat moet je eruit. Maar het geeft voor veel mensen die al jarenlang van het ene tijdelijke adres naar het andere zwierven wel voor langere tijd rust. Veel huurders die deze kans krijgen grijpen hem dan ook met beide handen aan.

Wonen in een flat die op de agenda staat voor sloop is soms een uitkomst

1.000 aanmeldingen voor 80 woningen

Toen de optie om tijdelijk te wonen in een sloopflat voor een flat in Zaandam beschikbaar kwam, ontving de organisatie die de woningen moest toewijzen meer dan 1.000 aanmeldingen. De flat huisvestte in de jaren 60 Italiaanse gastarbeiders die in de Amsterdamse havens werkten. Later trokken er Turkse gezinnen in, waarvan de mannen in fabrieken werkzaam waren. Flats zoals deze werden gebouwd voor de gastarbeiders, terwijl de laagbouw elders in de wijk bedoeld was voor het hoger opgeleide personeel. Maar de tijd snelde vooruit, de gastarbeiders van toen kregen ook meer welvaart en kochten woningen in andere wijken. De flats verpauperden en raakten in verval. En wie wonen er nu, tot het moment dat ze tegen de vlakte gaan? Mensen met een middeninkomen. Middelbaar en ook hoger opgeleiden die overal buiten de boot vallen. De gemeente gaf hun voorrang, omdat er een nijpend tekort is aan politieagenten, leraren en zorgmedewerkers in deze regio.

Eisen aan tijdelijke verhuur

Niet iedereen komt in aanmerking als tijdelijke huurder. Alvast, de organisatie die woningen tijdelijk verhuurt voor vastgoedeigenaren, heeft te maken met strenge eisen. Meestal zijn de woningen alleen beschikbaar voor alleenstaanden, omdat een volgende woning niet kan worden gegarandeerd. Een maximum inkomen wordt ook vaak geëist door de eigenaar van het pand en soms wordt er een politiescreening gedaan. Maar ondanks alle beperkingen probeert Alvast de bewoners enige zekerheid te geven. De flat in Zaandam wordt in de zomer van 2022 gesloopt. De woningen die ervoor in de plaats komen zijn onbereikbaar voor de huidige bewoners. Zij moeten dus op tijd op zoek naar een volgend tijdelijk onderkomen.

Bron: NRC