De Wieringermeerpolder: datacentra versus historie, een nader onderzoek

14 maart 2024

De komst van datacentra naar de Wieringermeerpolder, met name op de grond van voormalig landbouwhervormer Sicco Mansholt, heeft geleid tot een complexe discussie. In dit artikel bespreken we de verschillende belangen die spelen, met nadruk op de rol van Microsoft, grondhandelaar Agriport, de gemeente Hollands Kroon en de bezwaren van actiegroep Red de Wieringermeer.

Onbedoelde waardestijging en mogelijke speculatie

Een “knullig kaartje” in de omgevingsvisie van de gemeente Hollands Kroon uit 2016 benoemde plotseling perceel B1, grenzend aan de boerderij van Mansholt, als potentiële locatie voor datacentra. Dit had tot gevolg dat de waarde van de grond in potentie tientallen miljoenen euro’s steeg. Grondhandelaar Agriport, die al langer aasde op de grond langs de A7, ruilde in 2016 perceel B1 met een melkveehouder.

De timing van de ruil, vlak voor het verschijnen van het kaartje in de omgevingsvisie, roept vragen op over grondspeculatie. De gemeenteraad heeft laten onderzoeken hoe het kaartje tot stand is gekomen, maar er is geen onoorbare zaken geconstateerd.

Bezwaren en historisch besef

Actiegroep Red de Wieringermeer heeft bezwaar gemaakt tegen de bestemmingswijziging van B1. Anita Blijdorp, die onderzoek doet naar de Tweede Wereldoorlog in de Wieringermeer, betreurt de sloopplannen van de boerderij van Mansholt. Ze ziet dit als een gebrek aan historisch bewustzijn bij Agriport en de lokale politiek. De boerderij heeft een belangrijke symbolische waarde vanwege de rol van Mansholt in het verzet en zijn latere werk als landbouwhervormer.

De toekomst van de landbouw en het milieu

De komst van datacentra gaat ten koste van landbouwgrond. Dit roept vragen op over de toekomst van de landbouw in de Wieringermeerpolder, een gebied dat ooit bekend stond als de “groentetuin van Nederland”. Er zijn ook zorgen over de impact van datacentra op het milieu, met name door het energieverbruik en de waterkoeling.

Bron: nrc.nl