Welstandsregels van gemeenten zorgen voor vertraging bij woningbouw

2 maart 2022

Iedereen is het erover eens: bouwen, bouwen, bouwen is het devies als het om de woningbouw gaat. Iedereen wil zo snel mogelijk het woningtekort oplossen. Maar regelmatig wordt de bouw onnodig vertraagd door de welstandsregels die gemeenten hanteren. Discussies over de kleur van bakstenen of de exacte uitvoering van een woning zorgen vaak voor discussies. Die discussies zorgen op hun beurt weer voor onnodige vertraging. Dit tot grote frustratie van projectontwikkelaars en bouwers. Ook minister Hugo de Jonge wil dat het aantal nieuwe woningen zo snel mogelijk wordt opgeschroefd naar 100.000 per jaar. Om dat te bereiken voert hij overleg met projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Belemmering voor modulair bouwen

Vooral bouwers die modulair woningen bouwen lopen aan tegen verouderde welstandsregels waar ze niet mee uit de voeten kunnen. Zo staat in deze regels vaak dat de buitenzijde van een woning moet zijn voorzien van roodbruine baksteen. Dat betekent dus dat een houten woning, modulair en duurzaam gebouwd, moet worden voorzien van steenstrips aan de buitenzijde. Deze regels dateren vaak van tientallen jaren terug en zijn door de gemeente nooit geactualiseerd. Gemeenten tonen geen flexibiliteit, zo klagen de bouwers. Als er op een bepaalde locatie meer woningen kunnen worden gebouwd omdat er enkele meters kan worden bezuinigd per huis dan steekt de gemeente er een stokje voor want dan klopt het aantal niet met wat er op de tekeningen staat die zij hanteren. Dit in combinatie met de schreeuwende vraag om meer woningen is om moedeloos van te worden, zo constateert Jeroen Oost van StartBlock, een leverancier van modulaire woningen.

Welstansregels van gemeenten zorgen voor vertraging bij woningbouw

Industrialisatie van de woningbouw

Vooral fabrieksbouwers willen de woningbouw een impuls geven. Vooral zij die al langer bezig zijn willen hun productie opvoeren, zoals het bedrijf Barli dat kan en wil opschalen van nu 500 naar 10500 modulaire woningen per jaar. Maar dat kan alleen als de gemeenten hun welstandsregels aanpassen. Minister De Jonge kan hierin iets betekenen door de industrialisatie van de woningbouw beter te faciliteren en gemeenten onder druk zetten om kritisch te kijken naar hun verouderde regels.

Den Bosch en Breda geven het goede voorbeeld

In Breda en Den Bosch gaat het wel goed. Beide gemeenten werken samen, ook met de bouwers van fabriekswoningen. Daar is wel ruimte voor overleg, elkaars capaciteiten en kennis en de bereidheid om samen stappen te zetten. Er worden nu nog veel te veel woningen gebouwd en complete wijken gerealiseerd op een manier die klimaatonvriendelijk is. Dat kan beter en de overheid heeft daar een belangrijke rol in, aldus de modulaire bouwers tijdens het Cobouw Café in Rotterdam dat in februari werd gehouden over het onderwerp industrialisatie van de woningbouw.

Bron: Cobouw