Wachtlijsten stroomnet staan vol met ‘zombieaanvragen’

26 februari 2024

De groeiende wachtlijsten voor stroomnet-aansluitingen worden verstoord door bedrijven die mogelijk geen daadwerkelijke aansluiting nodig hebben, wat resulteert in verspilling van middelen en vertroebelde investeringsbeslissingen. Netbeheerders willen meer autoriteit om deze ‘zombieaanvragen’ te verwijderen.

Toename van aanvragen: een zorgwekkende trend

Het aantal bedrijven op de wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere stroomnet-aansluiting is gestegen van 6600 naar 9400, waardoor grote delen van Nederland beperkt worden in vestigingsmogelijkheden en uitbreidingsplannen. Echter, deze cijfers kunnen vertekend zijn door dubbele aanvragen van bedrijven.

‘Handdoekje leggen’: een vervelend fenomeen

Netbeheerders merken op dat bedrijven meerdere aanvragen indienen, wat leidt tot een zelfversterkend effect op de wachtlijsten. Soms blijkt de aansluiting helemaal niet nodig te zijn wanneer bedrijven eindelijk aan de beurt zijn.

Onzekerheden en speculatie

Het gebrek aan inzicht in de omvang van ‘zombieaanvragen’ bemoeilijkt investeringsbeslissingen voor zowel netbeheerders als ondernemers. TenneT pleit voor meer bevoegdheden om de wachtlijsten op te schonen, vergelijkbaar met regelingen in het Verenigd Koninkrijk.

Stappen naar oplossingen

Minister Jetten heeft toegezegd te onderzoeken of ‘zombieaanvragen’ kunnen worden verwijderd uit de wachtlijsten, en er vinden gesprekken plaats met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een hogere aanbetaling voor aansluitingen kan speculatief gedrag ontmoedigen, maar biedt ook nieuwe uitdagingen voor regelgeving en handhaving.

Bron: fd.nl