Voor het eerst sinds de jaren 70 een compleet nieuw dorp

3 september 2021

Het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder gaat er komen als het aan de gemeente Zuidplas ligt. Dat zou betekenen dat er voor het eerst sinds de jaren 70 van de twintigste eeuw weer een compleet nieuw dorp in Nederland zal verrijzen. Het gaat om 8.000 woningen en twee industrieterreinen. Daarnaast komt er ook voldoende aandacht voor de natuur, zoals dat hoort bij hedendaagse bouwplannen. Het dorp moet verrijzen in het Middengebied van de polder en kansen bieden voor zowel woningzoekenden als ook voor de werkgelegenheid in de regio.

Start in 2004 met de Grondbank

De plannen zijn er al veel langer. Al in 2004 werd een ‘Grondbank’ opgericht om grond aan te kopen voor het realiseren van een nieuwe gemeente. Hierin participeren de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en Rotterdam. Inmiddels is er 3000 ha grond aangekocht en dat is voldoende voor het zetten van een volgende stap. Rotterdam haakte af, deze gemeente gaf de voorkeur aan binnenstedelijke ontwikkeling voor de woningbouw. Maar de provincie wilde de plannen toch doorzetten. Het aantal woningen dat gebouwd zou worden lag eerst fors hoger, rond de 15.000, maar ondanks dat het er nu minder gaan worden hebben zowel de gemeente Zuidplas als de provincie voldoende vertrouwen in het project om de stekker erin te laten zitten.

Vijfde Dorp in de Zuidplaspoldermoet zorgen voor meer huizen en werk

Behoefte aan dorpen in de regio

Voor de provincie Zuid-Holland was een belangrijk punt dat er in de provincie, met veel verstedelijking, ook behoefte is aan wonen in een dorp. De Zuidplaspolder biedt daar alle gelegenheid voor. Daarom werd voor deze locatie gekozen, alsmede voor het ontwikkelen van een nieuw dorp op de locatie van voormalig vliegveld Valkenburg. In 2019 werd de ontwikkelvisie gepresenteerd door de gemeente Zuidplas. De gemeente Zuidplas wil graag een bijdrage leveren aan de enorme behoefte aan woningen, zowel voor de eigen inwoners als voor mensen uit de regio. Het gaat dan vooral om sociale huurwoningen, woningen met een middenhuurprijs en betaalbare koopwoningen. De plannen omvatten aanvankelijk slechts 4.000 woningen maar na onderhandelingen met alle betrokkenen werd het project uitgebreid.

Klimaatadaptief bouwen

Circa 3.500 woningen komen in de ‘Watertuin’ een deel van het grondgebied dat uit land en water bestaat. Hier wordt vooral geëxperimenteerd met klimaatadaptief bouwen. Er komen projecten met alternatieven voor de warmtevoorziening en voor het opwekken van stroom. Bij het situeren van de woningen, wegen en overige infrastructuur wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de natuurlijke omgeving. Er worden snelfietsroutes ingetekend om snel op de treinstations van Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouda en Waddinxveen te komen. Vanuit Gouda en Nieuwerkerk is de OV-reiziger binnen een kwartier in hartje Rotterdam. Dit moet het Vijfde Dorp aantrekkelijk maken voor forenzen en studenten.

Volgende fase: het Ontwikkelplan

Er gaan nog wel wat jaren overheen voordat de eerste bewoners in het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder kunnen neerstrijken. Er wordt nu gestart met een ontwikkelplan. Het is de bedoeling dat de gemeente Zuidplas de grond uit de Grondbank overneemt. Vervolgens kan verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied en verrijst in de toekomst voor het eerst in decennia een compleet nieuw dorp in Nederland.

Bron: Stadszaken