Vergunningenstop in Noord-Brabant vertraagt woningbouw- en infraprojecten

10 juli 2023

Sinds maart verstrekt Noord-Brabant geen vergunningen meer aan projecten die stikstofschade aan de natuur kunnen veroorzaken. Deze vergunningenstop heeft al minstens twee grote woningbouwprojecten en vijf infraprojecten vertraagd. De vertragingen in de bouwsector roepen bezorgdheid op bij verschillende partijen.

Bouwsector en bedrijven maken zich zorgen over de gevolgen

De vergunningenstop heeft negatieve gevolgen voor de bouw van wegen, woningen, spoorwegen, kanalen, bedrijfspanden en de versterking van netwerken. Bedrijven in de provincie maken zich zorgen dat de stikstofwetgeving de voortgang van bouwprojecten belemmert en uiteindelijk de hele sector zal treffen. De onzekerheid en vertragingen hebben gevolgen voor zowel grote als kleine bouwprojecten en hebben invloed op alle betrokken partijen in de keten.

Honderden bouwprojecten voor de zorg in Nederland

Vertraagde projecten en bezorgdheid over de bouwopgave

De vergunningenstop heeft minstens twee grote woningbouwprojecten en vijf infraprojecten vertraagd. Hierdoor kunnen er in totaal 1.050 woningen niet worden gebouwd. Ook de uitbreiding van zandwinning in Bakelse plassen krijgt voorlopig geen vergunning. Hoewel voornamelijk stikstofrijke landbouwprojecten worden getroffen, kunnen ook andere bouwprojecten potentieel worden geraakt. De stop baart zorgen omdat de bouwopgave van Noord-Brabant in gevaar kan komen. De provincie heeft afspraken gemaakt om 130.000 woningen te bouwen tot en met 2030, maar het behalen van dit doel wordt bemoeilijkt door de vergunningenstop.

Deadline nadert voor stikstofplannen

Noord-Brabant en Drenthe hebben strengere vergunningenbeleid ingevoerd om de stikstofuitstoot in natuurgebieden te beperken. Andere provincies zijn nog niet zo ver gegaan als Noord-Brabant en Drenthe, maar overwegen wel aanvullende maatregelen. Alle provincies moeten hun stikstofplannen indienen bij de regering voor 1 juli.

Bezorgdheid over de impact op natuur en economie

Hoewel de vergunningenstop bedoeld is om de natuur te beschermen, is er bezorgdheid dat de maatregel de natuur niet daadwerkelijk verbetert. Er wordt opgeroepen tot actie om de natuur te herstellen zonder de economie te ontwrichten. Duurzame projecten die zorgen voor minder stikstofuitstoot worden momenteel belemmerd door de vergunningenstop. Bouwbedrijven willen graag bijdragen aan de transitie naar emissieloos bouwen, maar hebben continuïteit van werk nodig om deze investeringen te kunnen doen.

Bron: cobouw.nl