De verduurzaming van winkelpanden verdient meer aandacht

23 augustus 2021

Het verduurzamen van woningen heeft volop de aandacht. Maar als we kijken naar de hoe duurzaam winkelpanden zijn is het een heel ander verhaal. Adviesbureau Colliers deed onderzoek naar de verduurzaming van deze categorie vastgoed en kwam tot de conclusie dat er nog veel werk te doen is. Winkelpanden zijn belangrijk als het gaat om het halen van de klimaatdoelen in Nederland. En die doelen staan er toch al niet zo goed voor. De vraag is nu: Hoe krijgt Nederland de vastgoedeigenaren van winkelpanden zo ver dat ze actief aan de slag gaan met verduurzaming?

Geen energielabel voor winkelpanden

Uit het onderzoek van Colliers blijkt dat ruim de helft, namelijk 68% van de winkelpanden nog geen energielabel heeft. Van de winkels die dat wel hebben is de status niet rooskleurig. De gemeenten Utrecht en Zaanstad doen het dan nog het beste. Dertig procent van de winkelpanden in deze twee gemeenten heeft energielabel A. Maar ook dat is nog geen hoog percentage. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor bijna een derde van de CO2 uitstoot. Dat bekent dat het wel degelijk van belang is dat winkels worden aangepakt. Nederland wil in 2030 komen tot een CO2 uitstoot reductie van 49% en twintig jaar later moet de CO2 uitstoot zijn gereduceerd tot 5%. Beide cijfers in vergelijking tot 1990.

De verduurzaming van winkelpanden verdient meer aandacht

Maatschappelijk rendement van vastgoed

Colliers ziet vooral kansen bij kleinere winkeliers en vastgoedbeleggers met een niet te grote portefeuille. Syntrus Achmea, een kleinere institutionele belegger, is al volop bezig met verduurzaming. Zij bezitten een vastgoedportefeuille met winkelvastgoed ter waarde van circa 600 miljoen euro. De investeerders zijn onder meer pensioenfondsen. Die hebben vaker de policy dat er investeringen nodig zijn om op langere termijn een goed rendement te verkrijgen. Kleine beleggers zijn daarbij van groot belang. Zij bezitten een relatief groot aandeel in de markt voor retail vastgoed. Europese regelgeving moet er al voor gaan zorgen dat winkelpanden duurzamer worden.

Weinig druk om te verduurzamen

Voor winkelpanden geldt dat er weinig druk is om het pand te verduurzamen. Consumenten zullen hun inkopen immers toch wel komen doen. Vanuit de overheid is er tot nu toe weinig stimulans om maatregelen te nemen. En een winkelpand wordt niet significant veel meer waard als er verduurzamende maatregelen worden genomen. Daarom komen veel winkels tot nu toe niet verder dan het vervangen van de verlichting door spaarlampen omdat ze dat rechtstreeks op de jaarrekening terugzien. Maar lange termijn investeringen zoals isolatie staan vaak niet hoog op de prioriteitenlijst. Bijkomend punt is dat de vastgoedeigenaar geen profijt heeft van verduurzaming. Hij profiteert immers niet van lagere energielasten. Hij kan de investering vertalen in een hogere huurprijs, maar de kans is groot dat de hurende winkelier die niet wil of kan betalen en vertrekt.

Verduurzamen in kleine stappen

Verduurzaming dwingend opleggen door middel van wetgeving is een mogelijkheid. Maar de kans is groot dat dit niet het gewenste effect heeft. Winkeliers hebben het al moeilijk vanwege het toenemend online shoppen. Wil je een gevarieerd winkelaanbod in je gemeente blijven houden dan zal je met de winkeliers in gesprek moeten. Kleine stappen kunnen ook leiden tot verduurzaming. Zonnepanelen op het dak, Ledverlichting in de etalage, of koelvitrines die dicht zijn in plaats van open zijn al stappen die leiden tot een lager energieverbruik. Vaak wordt echter de grootste stap in verduurzaming van winkelpanden bereikt als het pand wordt getransformeerd tot woningen. Voor winkels blijft het een lastige kwestie.

Bron: Stadszaken