Verduurzaming van appartementen is vaak een lastige zaak

30 november 2022

Als bewoner van een appartement wil je misschien je woning verduurzamen. Of als VvE wil je dit collectief aanpakken. Steeds meer VvE’s merken dat dit een lastige zaak is. Zij stuiten enerzijds op bewoners die geen verduurzaming willen. Vaak spelen de kosten daarbij een rol. Anderzijds zijn er eigenaren die staan te trappelen om hun woning energiezuiniger te maken.

Verduurzamen is een noodzaak

Huiseigenaren ontkomen hoe dan ook niet aan verduurzamen. Een woning met een laag energielabel wordt steeds lastiger om te verkopen. De fors gestegen energielasten zorgen ervoor dat het energielabel voor kopers steeds belangrijker wordt. Daarom willen ook VvE’s investeren. In collectieve spouwmuurisolatie, dakisolatie of een gezamenlijke warmtepomp. Ook aansluiting op een warmtenet zal in de toekomst steeds meer aan de orde zijn. Maar dit zorgt er wel voor dat de eigenaren soms hoge kosten moeten maken. Die zijn niet door iedereen op te brengen. Als een VvE wil verduurzamen dan moet minstens 75% van de aangesloten eigenaren instemmen met de plannen.

Verduurzaming van appartementen is vaak een lastige zaak

Vereniging Eigen Huis pleit voor aanpassing regels

Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit ervoor dat de regels worden aangepast. Zo moeten VvE’s besluiten kunnen nemen over verduurzaming met een normale meerderheid van stemmen. Maar dat kan niet zomaar. Zo zijn er VvE’s waar ook een woningcorporatie in participeert, omdat een deel van de appartementen (nog) verhuurd wordt. Deze corporatie heeft dan vaak zoveel stemmen dat besluitvorming kan worden doorgedrukt. Particuliere eigenaren worden dan voor een voldongen feit geplaatst. VvE’s hebben natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid. Wil je een appartement kopen dan kijkt de hypotheekverstrekker of het complex een gezonde VvE heeft met voldoende financiële reserves. Niet alleen voor groot onderhoud, maar ook voor verduurzaming.

Aanpassingen door de overheid

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft al laten weten dat zijn ministerie werkt aan aanpassingen die het mogelijk moeten maken om een appartement te verduurzamen. Dat dit zorgvuldig moet gebeuren staat buiten kijf. Het is volgens VEH belangrijk dat de minister in gesprek gaat met VvE’s over verduurzaming. Welke problemen ondervinden zij? En als verduurzamen van het appartementencomplex wel goed is gegaan, hoe is dit dan gelukt? Op die manier kan er regelgeving komen die succesvol is. Dit is belangrijk, omdat circa 60% van alle woningeigenaren is aangesloten bij een VvE. Het gaat dus om een grote groep.

Bron: Het Financieele Dagblad