Het verduurzamen van een huis is vaak een te grote investering

8 september 2020

De regering wil dat we massaal ons huis verduurzamen. Dubbel glas, isolatie van de muren en het dak, zonnepanelen, een warmtepomp of andere duurzame warmtevoorziening. Het totale kostenplaatje loopt dan al snel op tot tienduizenden euro’s. Het PBL (Planbureau voor de Leefbaarheid) heeft berekend dat de investeringen dusdanig zijn dat ze niet in de beoogde 30 jaar worden terugverdiend. Dit houdt veel huiseigenaren tegen om de verduurzaming van hun woning aan te pakken. Het wachten is op mogelijkheden voor verduurzaming die goedkoper zijn.

Het verhogen van het energielabel is nog erg kostbaar

Wil je een woning met energielabel D upgraden naar energielabel B dan ben je gemiddeld zo’n 40.000 euro kwijt. In pakweg 30 jaar bespaar je ‘slechts’ zo’n 16.000 euro aan energiekosten. Bij deze berekening is uitgegaan van een individuele investering, en dus niet van bijvoorbeeld aansluiting op een collectief warmtenet. Er wordt bovendien uitgegaan van een gasloos en volledig energieneutraal huis. Die ambitie is vaak nog niet haalbaar. Als een eigenaar zijn huis wil verduurzamen en minder vergaande maatregelen neemt, zijn de kosten uiteraard lager en is de investering daardoor meer lonend.

Het verduurzamen van een huis is vaak een te grote investering

Alleenstaanden verdienen de investering vrijwel nooit terug

Het PBL rekende verschillende scenario’s door. Daaruit blijkt dat een alleenstaande de investering om een huis te verduurzamen vrijwel nooit terugverdient vanwege het relatief lage energieverbruik. Grootverbruikers, zoals grote gezinnen met oudere kinderen staan er beter voor, maar ook zij verdienen de investering vrijwel nooit terug. Zolang er geen subsidies komen is het verduurzamen van de eigen woning dus voor vrijwel niemand rendabel, aldus het PBL.

Beperkt draagvlak voor verduurzaming bij huiseigenaren

Vanwege de hoge kosten staan huiseigenaren zeer sceptisch tegenover de noodzaak om hun huis te verduurzamen. Alleen als de overheid met subsidies komt of er andere mogelijkheden komen om de kosten te beperken willen ze nadenken over het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Een optie kan zijn om de kosten per maand te betalen, en deze lening te koppelen aan de woning. Als de eigenaar het huis verkoopt, neemt de nieuwe eigenaar ook de aflossing van de verduurzamingslening over. Zolang de kosten hoog zijn en het rendement laag, zullen huiseigenaren afwachten, denkt ook de Vereniging Eigen Huis.

Bron: NRC Next