De veiligheid van nul-op-de-meterwoningen na de brand in Arnhem

24 oktober 2023

Een eenvoudige keukenbrand resulteerde in Arnhem in de vernietiging van vier verduurzaamde woningen. Wat moet er nu gebeuren met de tienduizenden soortgelijke woningen die in Nederland bestaan? De nul-op-de-meterwoning (nom-woning), vaak vergeleken met een ‘theemuts’, staat bekend om zijn energie-efficiëntie. Echter, na de brand in Arnhem in juni, waarbij de brandweer moeite had met de brandbestrijding vanwege de ‘theemuts’-isolatie, rijst de vraag over de brandveiligheid van deze woningen. Dit artikel bespreekt deze kwestie en de mogelijke verbeteringen.

Opkomst van de nul-op-de-meterwoningGrote brand in Amsterdams wooncomplex roept vragen op

In 2009 werd het concept van de nul-op-de-meterwoning (nom-woning) geïntroduceerd als een oplossing om oude huizen energiezuinig te maken. Dit omvatte het voorzien van bestaande woningen van een nieuwe gevel en zonnepanelen op het dak, waardoor ze zelfvoorzienend werden. Het concept is sindsdien wijdverspreid in Nederland, voornamelijk dankzij organisaties zoals De Stroomversnelling.

De zorg om brandveiligheid

De brand in Arnhem in juni, waarbij vier nom-woningen werden verwoest, heeft de aandacht gevestigd op de brandveiligheid van deze ‘theemuts’huizen. De dikke isolatie die de warmte binnenhoudt, bleek ook hitte en rook vast te houden, wat het werk van de brandweer bemoeilijkte. Er zijn enkele zorgwekkende bevindingen geconstateerd in het rapport van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Discutabele bouwregels en constructiegedrag

Het onderzoek wijst uit dat de bestaande bouwvoorschriften met betrekking tot brandveiligheid wellicht onvolledig zijn of te veel gebaseerd zijn op aannames. In de praktijk bleek dat zelfs constructies die voldeden aan de normen zich anders gedroegen bij brand. Dit incident benadrukt het belang van de brandbestendigheid van bouwconstructies.

Verbeteringen in de constructie

Branche-experts benadrukken dat de verbeteringen met betrekking tot de doorgang van rook in de constructie essentieel zijn. De isolatie van de ‘theemuts’ kan leiden tot kieren en naden waarlangs rook zich kan verspreiden. Dit vergroot de veiligheidsrisico’s aanzienlijk. Het huidige Bouwbesluit is mogelijk niet toereikend om deze risico’s te beoordelen.

De toekomst van nul-op-de-meterwoningen

Hoewel de brand in Arnhem zorgen heeft opgeroepen over nom-woningen, is er algemene overeenstemming dat deze huizen niet verboden hoeven te worden. In plaats daarvan moeten er verbeteringen worden aangebracht in de constructie om de brandveiligheid te waarborgen. Er is aandacht voor het identificeren van risicofactoren en het nemen van corrigerende maatregelen.

Bron: cobouw.nl