Veel fouten bij provinciebestuur

5 december 2018

Bij de verkoop van grond aan de rand van voormalige vliegbasis Soesterberg is ontzettend veel mis gegaan. Er was veel interesse voor de kavels, vooral van particulieren. Het is namelijk een van de duurste en meest gewilde woonlocaties van Nederland. De makelaar van de provincie Utrecht had geïnteresseerden toegezegd een seintje te geven wanneer de kavels in de verkoop zouden gaan. Dit is niet gebeurd. Vervolgens kwamen er veel fouten aan het licht.

De provincie had wel plannen om particulieren ook een kans te geven, maar deze kans is nooit gekomen. Opeens bleken de kavels verkocht aan projectontwikkelaar Samen Thuis. Deze projectontwikkelaar was een zakenrelatie van de makelaar.

Waar ging het mis?

Er zijn veel fouten gemaakt in het verkoopproces. De geïnteresseerden werden niet op de hoogte gebracht toen de kavels in de verkoop kwamen. De makelaar zei hierover dat hij een van de geïnteresseerden vergeten was. De ander had bij wel een bericht gestuurd, maar naar een verkeerd e-mailadres.

De kopers waren ontevreden en besloten daarom om aan de bel te trekken bij de provincie. Hierdoor ontstond er verwarring bij de provincie. Een ambtenaar stuurde in die verwarring een vertrouwelijk verslag naar een van de particuliere kopers. Uit dit verslag bleek dat de particuliere geïnteresseerden überhaupt geen kans hebben gehad. De ontvanger wilde het verslag in de openbaarheid brengen, maar de provincie verhinderde dit.

Uiteindelijk waren er Statenleden die de gang van zaken bij het provinciebestuur zat waren. Ze schakelden de Randstedelijke Rekenkamer in om te onderzoeken wat er precies gebeurd was.

Harde conclusies

De Randstedelijke Rekenkamer meldt dat de verkoop niet professioneel is aangepakt. De makelaar heeft niet gehandeld in het belang van de provincie. Er was geen verkoopplan, geen aansturing, en er waren geen op tijd getekende contracten. Ook over de afhandeling van de klachten is de Rekenkamer niet blij. De gedupeerden konden geen gesprek krijgen bij de provincie. Ze werden afgescheept met juridische brieven.

De huisadvocaat, Van Benthem & Keulen, onderzocht de zaak ook. De conclusie van het rapport: de verkoop was op een goede manier verlopen. Er waren wat opvallende zaken, maar meer niet. De Statenleden hebben dit geheime rapport ook ingezien, maar wisten niet dat het provinciebestuur de opvallende zaken geschrapt had.

Meer problemen bij de provincie

Dit is niet het enige dossier waar de provincie mee worstelt. Zo loopt de aanleg van de Uithoflijn ook uit de hand. De manier waarop de aanleg van de trambaan verloopt, lijkt verdacht veel op het proces van de verkoop van de kavels. De provincie lijkt informatie achter te houden voor bewoners en Statenleden. De Randstedelijke Rekenkamer komt binnenkort met een rapport over deze kwestie.