Vanwege hoge energieprijzen is woningisolatie snel terugverdiend

21 november 2022

Veel huiseigenaren zien op tegen de kosten voor woningisolatie. Omdat de energieprijzen anno 2022 zo hoog zijn, is isolatie van vloer, dak en muren echter al snel terugverdiend. Volledige isolatie van een gemiddeld huis levert een besparing op van ruim 18% per jaar met ‘normale’ energieprijzen. Met de huidige hoge tarieven kan die besparing oplopen tot ruim 41% van de jaarlijkse kosten. Uitgaande van dat laatste percentage verdient een huiseigenaar de investering terug in minder dan 2,5 jaar. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Zij baseren zich op de gegevens van ruim 1.300 Nederlandse huishoudens.

Verduurzaming met hoog rendement

De kosten voor woningisolatie liggen vast en zijn dus bij aanvang goed te voorspellen. Dat geldt ook voor het rendement. Daarmee kan het tijdsbestek waarin de investering zichzelf terugverdient ook vrij nauwkeurig worden bepaald. Isolatie heeft één van de hoogste rendementen als het gaat om verduurzaming.  Subsidie is eigenlijk niet eens meer nodig, aldus de deskundigen van de Universiteit Maastricht. Het kabinet wil de komende jaren 4,3 miljard euro uittrekken voor energiesubsidie, zo werd bekendgemaakt op Prinsjesdag 2022.

Vanwege hoge energieprijzen is woningisolatie snel terugverdiend

Vooroordelen en ontbrekende kennis

Gezien de grote voordelen van woningisolatie is het vreemd dat veel huiseigenaren, zowel particulier als investeerders en corporaties, niet massaal overgaan tot isolatie. Hier ligt een taak voor de overheid, vinden deskundigen. Die moet met een gedegen campagne komen om vooroordelen weg te nemen en de benodigde kennis te delen. Om huiseigenaren met een laag inkomen tegemoet te komen kan worden overwogen om de isolatie van de woning voor deze groep gratis te maken. Ook financiering met een renteloze lening is een optie. Bij verhuurders kan het puntensysteem worden ingezet. Hoe lager het energielabel, des te minder punten de woning krijgt. Dit leidt dan tot een lagere maximumhuur.

Huizenkopers letten op energielabel

Een andere reden om de kosten voor woningisolatie toch te investeren is het energielabel. Bij verkoop van woningen speelt dit een steeds grotere rol. Woningkopers willen weten hoe hoog de energielasten zijn en baseren daarop of ze wel of niet een bod doen. Een bod op een goed geïsoleerd huis pakt vaak hoger uit. Het verschil tussen een woning met een G-label en een huis met een C-label ligt al op zo’n 35.000 euro.

Bron: Het Financieele Dagblad