Vanaf 2024 geen energieplafond meer

28 februari 2023

Het energieplafond, waar het kabinet eind 2023 halsoverkop voor koos, krijgt zeer waarschijnlijk geen vervolg. Deze vorm van prijscompensatie voor de energielasten is te duur. Alle Nederlanders profiteren ervan, ook zij die met hun inkomen de kosten met gemak kunnen betalen. Daarom kijkt de regering nu naar maatregelen die gericht zijn op mensen met de laagste inkomens. Zo wordt er onder meer nagedacht over verplichte huurverlaging voor woningen die niet goed zijn geïsoleerd. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden voor een energietoeslag in de trant van de huidige huur- en zorgtoeslag.

Inzetten op isolatie

Het kabinet wil onder meer inzetten op isolatie. Hiermee kan immers gericht energie worden bespaard. De gasprijs is weliswaar weer gedaald maar ligt nog altijd flink hoger dan voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de problemen met gas uit Rusland. Een andere mogelijkheid is het verlagen van de energiebelasting. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om dit lagere tarief inkomensafhankelijk te maken. Er wordt gekeken naar een vaste toeslag, maar het kabinet is hier terughoudend mee.

Vanaf 2024 geen energieplafond meer

Aanleiding daarvoor zijn de grote problemen die ontstonden met de kinderopvangtoeslag. In feite is er nu al via de bestaande toeslagen gecompenseerd. Door de huur- en zorgtoeslag flink te verhogen worden huishoudens met een laag inkomen gecompenseerd voor de hoge energielasten. Voor welke optie uiteindelijk wordt gekozen is nog niet duidelijk. Gezien het feit dat een nieuwe regeling vanaf 2024 moet gaan gelden zit er wel druk op de ketel om prijscompensatie voor de energielasten snel te regelen.

Bron: Het Financieele Dagblad