TNO constateert meer financiële problemen door hoge energiekosten

6 februari 2023

Volgens kennisinstituut TNO neemt de energiearmoede in Nederland toe. Steeds meer gezinnen komen in de problemen door de hoge kosten voor gas en stroom. Volgens het instituut hebben zo’n 600.000 huishoudens in Nederland financiële problemen door de hoge energierekening. Het gaat vrijwel altijd om mensen met een laag inkomen. In veel gevallen wonen zij in slecht geïsoleerde huizen. Het gaat om zo’n 7% van het totaal aantal huishoudens in Nederland. TNO heeft voor het rapport gebruik gemaakt van diverse getallen. Er werd gerekend met een stroomprijs van €0,45 per kWh en een gasprijs van €1,78 per m3. Daarnaast werd rekening gehouden met compensatie. Zo ontvingen mensen met een laag inkomen 1.300 euro tegemoetkoming en werd voor iedereen de energiebelasting verlaagd. Daarnaast ontvingen alle huishoudens in november en december 190 euro tegemoetkoming.

Geen geld voor verduurzaming

De groep die nu hard wordt getroffen heeft geen geld om de woning te verduurzamen. Het gaat dan niet alleen om maatregelen die de verhuurder zou moeten nemen in geval van een huurhuis. Ook zuinige apparaten en kleine maatregelen zoals tochtstrippen kunnen zij niet betalen. De overheid heeft in 2022 wel compensatie gegeven. De belasting werd verlaagd en mensen met een laag inkomen kregen een tegemoetkoming. Dit heeft ervoor gezorgd dat het aantal gezinnen in energiearmoede niet is opgelopen tot ruim 12%. Bij het onderzoek valt op dat vooral arme gezinnen worden getroffen. Zo’n 30% van de mensen die kampen met energiearmoede betreft gezinnen met kinderen, al dan niet eenoudergezinnen.

TNO constateert meer financiële problemen door hoge energiekosten

Energierekening naar €190

Mensen met een laag inkomen zagen hun energielasten met gemiddeld 65 euro per maand stijgen naar soms wel 190 euro. Dat is bijna 13% van het maandinkomen. Gemiddeld geeft een Nederlands huishouden bijna 8% van het inkomen uit aan energielasten. De meeste mensen bij wie sprake is van energiearmoede wonen in een sociale huurwoning. Het gaat om 7 op de 10. Slechts 12% van deze groep heeft een koopwoning. De rest huurt particulier. Voor mensen in een huurwoning geldt dat zij zelf nauwelijks iets aan verduurzaming kunnen doen. Dat is immers de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Dat de overheid nu compensatie biedt is natuurlijk fijn, maar het is slechts een oplossing voor de korte termijn, aldus TNO.

Stresstest CPB

Ook het Centraal Planbureau (CPB) deed al in juni 2022 onderzoek naar energiearmoede. Daaruit volgde de conclusie dat 1,2 miljoen huishoudens in financiële problemen zouden kunnen komen als de overheid niet zou bijspringen.

Bron: Het Financieele Dagblad