Tijdelijke woningen in Eindhoven moeten oplossing bieden voor grote woningnood

27 juli 2020

De gemeente Eindhoven wil met de plaatsing van tijdelijke woningen proberen om iets te doen aan het enorme woningtekort. Onder andere onder studenten. De units hebben een oppervlakte van 18 m2 en bieden het hoogst noodzakelijke. Een bed, een aanrecht met kookplaat, een badkamer en een relaxstoel en natuurlijk een bureau om te werken of te studeren. Inmiddels is in de nabijheid van de TU Eindhoven een aantal complexen met in totaal 300 van dit soort woningen geplaatst.

Onderdeel van de woondeal met Eindhoven

De tijdelijke woningen zijn onderdeel van de woondeal die minister Kasja Ollongren in 2019 sloot met de gemeente. Het plaatsen van de woningen moet een gedeeltelijke oplossing bieden voor het dringende tekort aan huisvesting, onder andere voor studenten uit binnen- en buitenland. Deze tijdelijke woningen zijn geen belemmering voor het realiseren van permanente woningbouw, zo meldt de minister aan de Tweede Kamer. Het grote voordeel is dat ze binnen een jaar kunnen worden geplaatst, terwijl de planning en bouw van permanente woningen gemiddeld 7 jaar in beslag neemt.

Tijdelijke woningen in Eindhoven moeten oplossing bieden voor grote woningnood

Huisvesting voor spoedzoekers

De tijdelijke woningen, die in dezelfde vorm onder andere ook in Amsterdam staan, zijn bedoeld voor zogenaamde ‘spoedzoekers’. Dit zijn niet alleen studenten en expats, maar ook mensen die vanwege een scheiding of psychische problemen snel huisvesting nodig hebben en niet in aanmerking komen voor andere oplossingen zoals een koophuis of huren in de vrije sector en die nog niet lang genoeg ingeschreven staan voor een sociale huurwoning. Het gaat altijd om tijdelijke contracten, de woningen zijn bedoeld als overbrugging tijdens een studie of tijdelijke periode omdat andere woonruimte niet beschikbaar is.

Speciale voorwaarden voor tijdelijke woningen

Om woningcorporaties tegemoet te komen bij het realiseren van tijdelijke woningen heeft minister Ollongren een aantal speciale maatregelen afgekondigd. Zo mogen de units ook worden geplaatst op terreinen die geen woonbestemming hebben. Daarnaast is de woningcorporatie voor deze woonunits geen verhuurdersheffing verschuldigd. De periode dat de woningen mogen blijven staan werd in 2019 verlengd van 10 naar 15 jaar. Dit maakt het voor corporaties rendabeler om ze te plaatsen. Het huurcontract is voor maximaal 2 jaar dan wel de duur van de studie. Ook corporaties in andere steden hebben interesse in tijdelijke woningen. Het streven is om er in de toekomst zo’n 10.000 per jaar te realiseren.

Bron: NRC Next