Zijn tijdelijke huurwoningen de juiste oplossing voor de grote vraag naar woningen?

20 juni 2019

Er is nog steeds een enorm tekort aan sociale huurwoningen in Nederland. Er wordt wel gebouwd, maar de vraag kan het aanbod simpelweg niet bijhouden. Woningcorporaties worden gestimuleerd om woningen te laten bouwen, maar zij hebben hier vaak onvoldoende financiële middelen voor. Daarnaast is er een groot tekort aan bekwaam personeel. Als een vergunning wordt afgegeven duurt het sowieso gemiddeld 2 jaar voordat met de bouw wordt begonnen. Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt, constateert dat het huidige beleid de problemen niet op korte termijn zal oplossen.

Tijdelijke woningen met voordeel voor de verhuurder

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil de bouw van woningen stimuleren door woningcorporaties financieel voordeel te bieden op tijdelijke woningen. Zij hoeven hiervoor de verhuurdersheffing niet te betalen. Het gaat om woningen die hooguit tien jaar bewoond worden. Het zijn vooral kleine en eenvoudige woningen, bedoeld voor statushouders en arbeidsmigranten. Deze woningen voor de zogenaamde ‘spoedzoekers’ zijn van aanzienlijk lagere kwaliteit dan ‘gewone’ woningen. Maar hiermee wordt volgens Conijn het nijpende probleem van het tekort aan betaalbare huurwoningen niet opgelost. Er is simpelweg behoefte aan woningen die voor een veel langere periode beschikbaar zijn voor verhuur.

Het woningtekort wordt niet opgelost

Woningcorporaties vragen al langer om vrijstelling van de verhuurdersheffing. Deze bedraagt ruim 0,5% van de WOZ-waarde en is een flinke financiële last voor de corporaties. Het is wrang dat deze belasting wel moet worden afgedragen voor reguliere huurwoningen, waar grote behoefte aan is, maar dat er voor tijdelijke woningen die slechts voor relatief korte tijd gebruikt kunnen worden, een vrijstelling wordt gegeven. Op deze manier wordt er op de lange termijn niets gedaan aan het woningtekort.

Bron: Financieele Dagblad