Terugloop verkoop vakantiehuizen, maar prijzen blijven hoog

2 juli 2024

Daling in Verkoop van Vakantiehuizen in 2023

In 2023 daalde de verkoop van vakantiehuizen aanzienlijk vergeleken met het voorgaande jaar. Dit was het laagste aantal verkochte vakantiehuizen in zeven jaar. Een belangrijke oorzaak hiervan is de verhoging van de overdrachtsbelasting aan het begin van 2023 van 8% naar 10,4%. Veel vakantiehuizen werden in 2022 versneld aangekocht om nog te profiteren van het lagere belastingtarief, wat leidde tot een daling in de verkopen in 2023.

Stijgende Gemiddelde Verkoopprijs

Ondanks de daling in de verkoop bleef de gemiddelde verkoopprijs van vakantiehuizen stijgen. In 2023 nam de gemiddelde prijs licht toe tot €228.000, een stijging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is het hoogste niveau ooit geregistreerd. De prijsstijging is mede het gevolg van een hoger aandeel van duurdere huizen in de verkoop. Een op de tien verkochte vakantiehuizen ging voor meer dan €500.000 van de hand, volgens cijfers van de makelaarsvereniging NVM.

Verschuiving naar Duurdere Vakantiehuizen

Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar de verkoop van duurdere vakantiehuizen. Meer dan de helft van de verkochte huizen had een verkoopprijs van €200.000 of hoger. De verkoop van goedkopere vakantiehuizen, met prijzen tot €100.000, viel echter fors terug. Dit toont aan dat de markt voor duurdere vakantiehuizen beter overeind bleef, ondanks de algemene daling in de verkoopcijfers.

Waardevastheid van Vakantiehuizen

Vakantiehuizen zijn redelijk waardevast gebleken, zeker in vergelijking met de markt voor woonhuizen waar de prijzen in 2023 tijdelijk daalden. Deze waardevastheid maakt vakantiehuizen een aantrekkelijkere investering voor kopers, ondanks de hogere overdrachtsbelasting en de algemene daling in de verkoop.

Conclusie: Markt voor Vakantiehuizen Blijft Sterk

Hoewel de verkoop van vakantiehuizen in 2023 significant daalde, bleven de prijzen hoog, gedreven door een verschuiving naar duurdere woningen. De waardevastheid van vakantiehuizen maakt ze een aantrekkelijke optie voor investeerders, ondanks veranderingen in de belastingtarieven en de algemene daling in verkoopaantallen.

Bron: FD