Terugkeer van heffing op grondprijsstijging: geen snelle oplossing voor woningtekort

29 mei 2024

Planbatenheffing moet grondprijs omlaag drukken

Na decennia van afwezigheid staat de discussie over een belasting op bouwgrond weer op de politieke agenda. De nieuwe coalitie wil met een ‘planbatenheffing’ de waardestijging van grond na een bestemmingswijziging naar woningbouw afrommelen. Experts zien dit als een goed middel tegen speculatie, projectontwikkelaars vrezen voor vertraging van bouwplannen.

Hoogleraar: “Uitermate links instrument”Er moet iets veranderen met de markt voor bouwgrond in Nederland

Erwin van der Krabben, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Radboud Universiteit, noemt de planbatenheffing een “uitermate links instrument”. De winst die individuele grondeigenaren opstrijken door een bestemmingswijziging, wordt straks deels afgeroomd door de overheid ten gunste van het publieke belang. “Historisch,” aldus Van der Krabben.

Doel: versnelling van de woningbouw

De planbatenheffing is een van de maatregelen die de nieuwe coalitie wil nemen om de woningbouw te versnellen. De opbrengsten van de heffing moeten gemeenten ‘volledig’ gebruiken voor de aanleg van infrastructuur in nieuwe woonwijken en de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen.

Experts: geen snelle oplossing

Hoewel experts voorzichtig positief zijn over de planbatenheffing, waarschuwen ze dat het geen snelle oplossing is voor het woningtekort. De heffing zal pas over enkele jaren effect sorteren, omdat voor de meeste woningbouwplannen tot en met 2030 al grond is aangekocht.

Projectontwikkelaars: vertraging van bouwplannen

Projectontwikkelaars zijn zeer kritisch over de planbatenheffing. Ze vrezen dat de heffing de ‘businesscase’ van woningbouwplannen ‘aantast’ en dat projecten hierdoor vertraging oplopen of zelfs helemaal niet doorgaan.

Alternatieven: belasting op braakliggende grond

Als alternatief voor de planbatenheffing pleiten experts voor een belasting op braakliggende grond met een woonfunctie. Deze heffing maakt het bezitten van bouwgrond duurder en geeft eigenaren een prikkel om de grond daadwerkelijk te gaan ontwikkelen.

Bron: fd.nl