Succesvolle organisaties door complementair leiderschap

11 oktober 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

De juiste mensen op de juiste plek in de organisatie plaatsen; het klinkt simpel, maar er blijkt meer inzicht vereist te zijn dan alleen persoonlijkheidskenmerken. Een inventarisatie van dergelijke kenmerken is echter wel een eerste stap in het samenstellen van een succesvol team op de werkvloer. Op basis van de persoonlijkheidskenmerken kunnen namelijk sterke punten en competenties worden gekoppeld aan de diverse rollen en uitdagingen binnen een team.

Binnen een team is het echter ook van belang om te weten welk typen leider je in het team hebt. Is het een strateeg, een veranderingskatalysator, een handenschudder, een bouwer of juist een vernieuwer? Of toch een procesbestuurder, coach of communicator? Ieder type komt voort uit een aantal steeds terugkerende gedragspatronen. De leiders in de groep dienen in te zien dat hun houding en interactie met mensen vaak het gevolg zijn van een complex samenspel van factoren, waaronder levensbepalende gebeurtenissen en het voorbeeld van andere managers.

Als er inzicht is in de typen leider, dan kan ontdekt worden hoe ieder teamlid kan bijdragen om als groep effectief te kunnen functioneren. Er zal zo een cultuur ontstaan waarin iedereen zijn taak optimaal kan vervullen en waarbij vertrouwen en wederzijdse hulp centraal staan. Stress en conflicten nemen af en er kunnen creatievere oplossingen worden gevonden. Het levert ook input als er gezocht wordt naar een aanvulling op het team: welke soorten persoonlijkheid en vaardigheden missen we nog?