Succesvol klimaatbeleid kan alleen door goede samenwerking

22 september 2017

Bron: Cobouw

Cobouw vergelijkt de afgelopen Prinsjesdag met een saaie voetbalwedstrijd, nul-nul. We hoeven voor infrastructuur en gasloos bouwen geen extra geld te verwachten. En zelfs als een nieuw kabinet daar straks wel mee zou komen, loopt Nederland vast zonder innovaties van bouwers.

De gemiddelde belangenbehartiger heeft door dat het in Den Haag geen geld meer regent, of dat je het in elk geval niet meer gaat redden met alleen extra centen. Een voorbeeld is het Intrafonds. Hoewel dit fonds jaarlijks met 5,5 miljard euro wordt aangevuld, is het geld alweer bijna op. Het meeste geld is al tot 2031 belegd, vooral voor onderhoud en renovatie van bruggen, dijken, sluizen, wegen en viaducten. Het probleem is dat deze verouderen, terwijl de inzichten jonger worden. Kosten vallen dan hoger uit dan verwacht.

Er wordt bij het ministerie van infrastructuur gesproken van versoberen en potjes schuiven als gevolg van ‘toegenomen kosten’. Dit is niet de eerste keer dat het ministerie van infrastructuur gaten moet dichten, en het zal ook niet de laatste zijn. Een mobiliteitsalliantie verzoekt het nieuwe kabinet om structureel 1 miljard euro per jaar meer toe te kennen aan het Intrafonds. Zelfs als deze vraag zou worden beantwoord, zal het kabinet de markt meer dan ooit nodig hebben.

Het is namelijk zo dat innovaties, schaalsprongen, en samenwerking tussen lokale overheden, investeerders, Rijk en marktpartijen nodig zijn om te voorkomen dat Nederland vastloopt. Nederland streeft naar een energie neutrale, CO2-neutrale, gasloze en circulaire samenleving. Bovendien schemert zelfs in de Troonrede van koning Willem-Alexander door dat het klimaatbeleid als hoge prioriteit moet worden gezien. Maar de vraag blijft: hoe dan? Veel verder dan ‘het is een gezamenlijke opgave’, lijken politici nog niet te komen.

Met betrekking tot ‘gasloze nieuwbouw’ is ook de bouw- en installatiesector zelf er nog niet uit. Aan de ene kant wordt er gepleit voor een verplichting van gasloze nieuwbouw, aan de andere kant wordt er gevreesd dat dit niet helpt om de immens grote woningbouw opgave te realiseren. Hoewel het eindplaatje zonder gas door iedereen wordt gezien, blijft de weg daarnaartoe nog onduidelijk.

De conclusie is dat Den Haag is veranderd, samendoen is het nieuwe credo, en dat begint op lokaal niveau. Mede daarom zullen de gemeenteraadsverkiezingen wellicht een stuk interessanter worden. Hoe dan ook, zelfs als Rutte III geld beschikbaar stelt, is dat geen garantie dat de problemen slinken. Creativiteit, samenwerking en innovatie zijn vereist, waarbij het essentieel is dat juist ook marktpartijen hier aan bijdragen.