Subsidie voor zonnepanelen voor bedrijven blijft in veel gevallen ongebruikt

20 december 2021

Er wordt veel meer subsidie voor zonnepanelen toegekend dan er uiteindelijk wordt uitbetaald. Dit leidt tot onvoldoende inzicht in het aantal zonnedaken in Nederland. Veel bedrijven vragen subsidie aan om de panelen op het dak van hun pand te installeren maar dit gebeurt lang niet altijd. Uit onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat slechts 45 tot 65% van de plannen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Soms gaat een heel project niet door, soms worden er veel minder zonnepanelen geplaatst.

Stroomnet is vol

Het is niet altijd onwil van bedrijven om te verduurzamen. Soms blijft de subsidie voor zonnepanelen ongebruikt omdat het stroomnet vol is. Het gevolg is dat er voor allerlei panden, van scholen tot distributiecentra, subsidie wordt aangevraagd. Soms worden de panelen ook geplaatst. Ze kunnen vervolgens niet worden aangesloten omdat het stroomnetwerk de opgewekte stroom niet kan verwerken. In 2016 en 2017 werd voor ongeveer 5 miljard euro aan subsidie toegekend. Inmiddels is duidelijk dat daarvan minstens 2 miljard niet uitgekeerd gaat worden omdat het project niet is gerealiseerd.

 

Subsidie voor zonnepanelen voor bedrijven blijft in veel gevallen ongebruikt

Overleg over strengere regels

Holland Solar, de branchevereniging van installateurs van zonnepanelen, is in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken over het aanscherpen van de regels. In Duitsland moet een bedrijf een concreet plan hebben en zelf ook al investeringen hebben gedaan voordat er subsidie wordt toegekend. Wellicht is dat ook een idee voor Nederland. Niet gebruikte subsidie wordt weliswaar teruggestort in de ‘pot’ zodat er voor een volgend jaar meer geld beschikbaar is, maar de huidige manier van werken is verre van efficiënt. Het is uiteraard de bedoeling om deze situatie voor de nabije toekomst te verbeteren.

Bron: Het Financieele Dagblad