Stroomproblemen in Almere: Gevolgen voor nieuwbouw en duurzaamheidsdoelen

20 november 2023

Vol hoogspanningsnet in Flevoland

In een aanzienlijk deel van Almere is het niet mogelijk om nieuw geplande woningen aan te sluiten op het stroomnet vanwege overbelasting. Dit vergroot de al bestaande problemen met het elektriciteitsnet in de provincie Flevoland. Het hoogspanningsnet in Flevoland, beheerd door TenneT, is volledig bezet, wat betekent dat de maximale capaciteit voor stroomafname en -teruglevering is bereikt.

Langdurige wachtlijsten en dreigende economische impactAmsterdam kan niet uitbreiden vanwege te weinig capaciteit op het stroomnet

De wachtlijsten voor nieuwe stroomaansluitingen in Almere zijn buitengewoon lang. Bedrijven en maatschappelijke instellingen moeten wachten tot 2029 voor een elektrische aansluiting. De gemeente waarschuwt dat de krapte op het stroomnet de economische bedrijvigheid en duurzaamheidsdoelen in gevaar brengt. Het verduurzamen van bestaande woningen wordt bemoeilijkt, aangezien huizen met zonnepanelen geen stroom kunnen terugleveren.

Beperking uitgifte grond en mogelijke stopzetting

De gemeente overweegt tijdelijk te stoppen met de uitgifte van grond vanwege onzekerheid over de capaciteit van het net. Deze stap wordt overwogen om meer duidelijkheid te krijgen over de problemen met het stroomnet.

Waarschuwingen voor huishoudens en oproep tot ontlasting

Begin dit jaar waarschuwde Alliander al voor mogelijke problemen voor zowel bedrijven als huishoudens als gevolg van het volle net. In het ergste geval kunnen huishoudens te maken krijgen met knipperende lichten en stroomuitval op straat- of wijkniveau. TenneT heeft klanten gevraagd piekuren te vermijden om het belaste stroomnet te ontlasten. De krapte op het net is niet beperkt tot Almere, maar strekt zich uit over grote delen van Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht.

Bron: fd.nl