Stijging in verbruik van hernieuwbare energie in Nederland

10 juni 2024

Toename in hernieuwbare energie

In 2023 steeg het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in Nederland naar 17%, een toename ten opzichte van 15% in 2022, volgens het CBS. Deze stijging is vooral te danken aan een verhoogd gebruik van zonne- en windenergie, terwijl het verbruik van biomassa licht daalde.

Doelstellingen Energieakkoord behaald

Door deze groei zijn de doelen van het nationale Energieakkoord van 2013 gehaald. Dit akkoord stelde dat Nederland in 2023 voor 16% aan hernieuwbare energie moest verbruiken. Deze mijlpaal is dus bereikt en zelfs overschreden.

Nieuwe Europese doelen

Op Europees niveau zijn er nu nieuwe ambitieuze doelstellingen gesteld. Tegen 2030 moet gemiddeld 42,5% van het energieverbruik in de EU afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat Nederland de inspanningen op het gebied van duurzame energie verder moet intensiveren om aan deze nieuwe norm te voldoen.

Vergelijking met EU-Gemiddelde

Ondanks de recente vooruitgang blijft het aandeel hernieuwbare energie in Nederland lager dan het EU-gemiddelde van 23% in 2022. Alleen Luxemburg, België, Malta en Ierland hadden een lager aandeel. Zweden voert de lijst aan binnen de EU met 66% van hun energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Bron: fd.nl