Stijgende prijzen zorgen voor stagnatie in het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen

29 mei 2022

De prijzen voor grondstoffen maar ook voor arbeidskrachten hebben hun weerslag op het aantal nieuwbouwwoningen in Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in het eerste kwartaal minder bouwvergunningen zijn afgegeven. In de eerste 3 maanden van 2021 lag het aantal 13% hoger. Als alle projecten waarvoor nu een vergunning is verleend ook daadwerkelijk worden uitgevoerd dan komen er de komende pakweg 2 jaar 16.600 woningen bij. Het CBS kijkt alleen naar nieuwbouw en niet naar het transformeren van winkels en kantoorpanden tot woningen.

Hogere kosten treffen de bouwsector

De stijgende energieprijzen en de schaarste aan materialen die ook weer hogere kosten met zich meebrengt treffen de bouwsector hard. Daardoor worden bouwprojecten soms geschrapt of uitgesteld in de hoop op betere tijden. Dat er in het eerste kwartaal van 2022 minder bouwvergunningen werden afgegeven heeft nog niet geleid tot minder omzet bij bouwbedrijven. Vooral kleine bedrijven boeren goed, de winst steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 8%. De bouwmaterialen- en houtindustrie maakte ook meer winst, deze steeg met 12%. In de eerste drie maanden van 2022 gingen 77 bouwbedrijven failliet. Op 1 na net zo veel als in dezelfde periode in 2021.

Stijgende prijzen zorgen voor stagnatie in het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen

Onzeker of bouwambities worden gehaald

De huidige ontwikkelingen zijn natuurlijk niet gunstig voor de ambities van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Bij het maken van deze plannen werd nog geen rekening gehouden met de oorlog in Oekraïne omdat daar toen nog geen sprake van was. Als de situatie daar nog langere tijd blijft voortduren zal dit ongetwijfeld nog meer gevolgen hebben voor de woningbouw. Het is uitermate onzeker of er de komende kwartalen meer bouwvergunningen zullen worden afgegeven.

Bron: Het Financieele Dagblad