Stijgende huizenprijzen en toename transacties in oktober

23 november 2023

Opwaartse trend in huizenprijzen zet door

In oktober zijn de prijzen van koopwoningen opnieuw gestegen, evenals het aantal transacties. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster blijkt dat de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning bijna €425.000 bedroeg.

Maandelijkse stijging en jaarlijkse dalingHoe verkoop je je huis nu de woningmarkt verandert

In vergelijking met september zijn de prijzen van bestaande koopwoningen met 0,7% gestegen, waarmee de opwaartse trend van de afgelopen maanden voortduurt. Hoewel de prijzen ten opzichte van een jaar geleden nog 2,3% lager zijn, is deze daling minder dan in juli, toen het verschil nog 5,5% bedroeg.

Toename transacties in oktober

Het Kadaster registreerde 15.705 woningtransacties in oktober, bijna 6% meer dan een jaar eerder. Deze stijging onderscheidt oktober van voorgaande maanden. Gedurende de eerste tien maanden zijn in totaal 147.590 woningen verkocht, wat bijna 6% minder is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Terugkeer van dynamiek

Begin juli meldde de makelaarsvereniging NVM al dat de dynamiek was teruggekeerd op de woningmarkt, waarbij recente loonrondes en stabilisatie van de hypotheekrente werden genoemd als drijfveren voor het herstel.

Invloed van opgelopen hypotheekrente

Eerder was de opgelopen hypotheekrente een belangrijke oorzaak van de veranderingen op de woningmarkt. In februari rapporteerde het CBS voor het eerst in negen jaar een daling van de huizenprijzen op jaarbasis.

Verminderd aanbod nieuwbouwwoningen

Daarnaast is het aanbod van nieuwbouwwoningen afgenomen, met meer dan de helft minder transacties in het tweede kwartaal van 2023 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze daling wordt beschouwd als de grootste sinds de start van de meting in 2015.