Steeds meer ondernemers starten met hun eigen bouwbedrijf

13 februari 2023

Uit cijfers van Cobouw, verzameld in hun Bedrijvendashboard blijkt dat er in de tweede helft van 022 opvallend veel bouwbedrijven zijn gestart. In het derde kwartaal schreven ruim 7.600 nieuwe bouwbedrijven zich in bij de Kamer van Koophandel. In het vierde kwartaal waren dat er ruim 8.000. Deze cijfers werden gepresenteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS houdt deze cijfers bij sinds 2007. Nooit eerder was het aantal inschrijvingen zo hoog.

Stijging sinds 2020

Vanaf eind 2020 vertoont het aantal startende ondernemers een stijgende lijn. Uit het Bedrijvendashboard blijkt dat vooral bedrijven worden opgericht in de elektrotechnische bouwinstallatie. Nu is het niet zo dat het aantal bedrijven ook met deze aantallen toeneemt. Maandelijks worden er ook de nodige bedrijven opgeheven. In de genoemde sector ligt het aantal faillissementen per kwartaal tussen de 1.500 en 3.600. Dit aantal neemt wel toe sinds 2022.

230.000 bouwbedrijven

In totaal zijn er zo’n 200.000 eenmanszaken in Nederland in de bouwsector. In totaal gaat het om zo’n 230.000 ondernemers. De forse stijging wordt onder andere toegeschreven aan de energiecrisis. Huiseigenaren willen van hun hoge energierekening af en kiezen massaal voor warmtepompen en zonnepanelen. De bedrijven die nu worden gestart spelen hier vaak op in. Daarnaast zijn er veel ondernemers die overstappen van een dienstverband in loondienst naar zelfstandig ondernemer. Er valt in de bouwsector goed te verdienen. Dit blijkt ook uit de cijfers van het Bedrijvendashboard. Bijna 7.800 van de ruim 8.000 bedrijven die in het 4e kwartaal van 2022 zijn gestart betreft zzp’ers.

Bron: Cobouw