Starters hebben het ook in 2022 lastig op de koophuizenmarkt

25 januari 2022

De huizenmarkt wordt er in 2022 nog niet beter op voor starters die op zoek zijn naar een koopwoning. Huizen waren in december 2021 ruim 20% duurder dan een jaar eerder. Het nieuwe kabinet dat in januari 2022 aantrad heeft weliswaar grootse plannen voor de woningmarkt, maar de effecten daarvan zijn dit jaar nog niet of nauwelijks merkbaar. Er staan nauwelijks huizen te koop. De woningen die wel op de markt komen zijn voor starters vrijwel altijd onbetaalbaar.

Het kabinet neemt de regie

De plannen van het kabinet moeten vorm krijgen door duidelijke regie vanuit Den Haag. Het Rijk neemt de touwtjes weer in handen en daarom is het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening terug in het kabinet. Minister Hugo de Jonge heeft ambitieuze plannen. Miljarden voor infrastructuur en de woningproductie moet omhoog naar 100.000 nieuwe woningen per jaar. Met die plannen moet de huizenmarkt vanaf 2022 worden vlot getrokken zodat iedereen weer een plek heeft om te wonen, iets dat volgens de nieuwe bewindsman een grondrecht is voor alle burgers in Nederland.

Starters hebben het ook in 2022 lastig op de koophuizenmarkt

‘Geen veranderingen op de huizenmarkt’

Economen zijn niet bepaald positief over de huizenmarkt in 2022 en de jaren daarna. De effecten van de plannen van de overheid zijn niet groot. Het komende jaar merken woningzoekenden er sowieso nog niet veel van is de verwachting. En ook daarna leveren de inspanningen van de regering hooguit enkele tienduizenden extra woningen op. Op de totale woningvoorraad in Nederland, zo’n 8 miljoen huizen, is dat een druppel op een gloeiende plaat. Grote hypotheekverstrekkers zoals de Rabobank en ABN-AMRO gaan ervan uit dat de huizen ook in 2022 fors duurder worden. Er wordt rekening gehouden met een stijging van minimaal 12,5%.

Nauwelijks huizen in de verkoop

Er staan aan het begin van 2022 nauwelijks woningen te koop. Hoewel de rente voorzichtig lijkt te stijgen is dat zeker nog geen indicatie dat de situatie op de huizenmarkt op korte termijn zal veranderen. Een hypotheek met een looptijd van 20 jaar kun je nog steeds afsluiten met een rente onder de 2%. Het is dan ook niet vreemd dat er in 2021 meer hypotheken werden afgesloten door huiseigenaren dan door huizenkopers. Niet minder dan 560.000 hypotheken werden overgesloten om te kunnen profiteren van de lage rente. Eind 2021 stonden slechts 15.600 woningen te koop. Dat aantal was sinds de jaren 90 van de vorige eeuw niet zo laag. Huizenbezitters zetten hun woning pas in de verkoop als ze zelf een nieuw huis hebben. Die kans is evenmin groot, waardoor de cirkel rond is.

Inflatie kan mogelijk verandering brengen

De inflatie is momenteel erg hoog. Economen gaan er nu nog van uit dat dit van tijdelijke aard is. Mocht het zo zijn dat de inflatie ook de komende periode blijft stijgen dan kan dat mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Centrale Bank de rente laat stijgen. Dit kan dan een sneeuwbaleffect hebben. Maar voorlopig zijn er nog geen aanwijzingen dat de rente in Europa flink gaat stijgen. Als er als sprake is van rentestijging dan zal deze minimaal zijn. Het zal in ieder geval geen effect hebben op de oververhitte huizenmarkt in 2022. Mensen die op zoek zijn naar een woning zullen dus ook het komende jaar in veel gevallen achter het net vissen.

Bron: Het Financieele Dagblad