Stagnatie in vergunningafgifte voor nieuwbouwwoningen

27 augustus 2018

Volgens het Kwartaalbericht Woningmarkt, uitgegeven door economen verbonden aan de Rabobank, wordt melding gemaakt van een daling van het aantal vergunningen voor nieuwbouw van woningen dat door gemeenten wordt afgegeven ten opzichte van de eerste helft van 2017. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren waarin het aantal vergunningen juist steeg.

Tekort aan nieuwe woningen groeit

De deskundigen stellen dat door deze ontwikkeling het toch al aanwezige tekort aan nieuwbouwwoningen zal groeien. In 2018 worden naar verwachting ongeveer 67.000 nieuwe woningen gebouwd. Hiervoor willen zo’n 65.000 nieuwkomers op de woningmarkt in aanmerking komen. Maar de verhouding loopt scheef als je je realiseert dat er in 2018 ook ruim 10.000 woningen worden gesloopt. Ook het Rijk had rekening gehouden met een andere planning, namelijk de bouw van ongeveer 75.000 nieuwe woningen.

Tekort aan personeel

Het is niet zo dat gemeenten in alle gevallen onwelwillend zijn om een vergunning af te geven. In een deel van de gevallen wordt die niet aangevraagd omdat bouwbedrijven simpelweg geen personeel hebben om de plannen te realiseren. Tijdens de crisis vanaf 2008 hebben veel bouwvakkers ander werk gevonden omdat ze werden ontslagen. En nu is het lastig om nieuw gekwalificeerd personeel te vinden. Een andere vertragende factor is dat nieuwe woningen geen aardgasaansluiting meer mogen hebben. Hierdoor moesten plannen die al waren uitgewerkt worden aangepast wat vertraging oplevert.

Minder investering in bouwgrond

Uit een rapport van de TU Delft blijkt dat gemeenten steeds minder in bouwgrond investeren. Ook dit is een vertragende factor en zal leiden tot een verder oplopend tekort aan betaalbare woningen. Het investeren en gereed maken van bouwgrond neemt doorgaans zo’n 5 jaar in beslag. Denk hierbij aan het bouwrijp maken en het aanleggen van wegen en riolering. Veel gemeenten zijn bang dat de markt voor woningen tegen die tijd misschien weer is ingestort. Daar komt bij dat ook bij gemeenten een personeelstekort bestaat op de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.

Subsidie door het Rijk

Gemeenten willen bouwgrond niet massaal verkopen omdat hierdoor de grondprijs gaat zakken. Het Rijk zou kunnen bijspringen met het verstrekken van subsidies. Een andere manier om bouwactiviteit te stimuleren is de verhoging van de onroerendezaakbelasting op grond die nog niet ontwikkeld is. Woningcorporaties kunnen ook een rol spelen door meer rekening te houden met hoogte- en dieptepunten op de woningmarkt en hier tijdiger op in te spelen.

Bron: Fd.nl