De stad van de toekomst biedt ruimte voor wonen, werken en ontspannen

26 oktober 2020

De huidige maatschappij vraagt nadrukkelijk om een multifunctionele stad. Werken en vrije tijd raken steeds meer met elkaar verweven. Dat was al zo voordat de corona pandemie toesloeg, maar deze heeft dit proces nog versterkt. Om werken, wonen en ontspannen goed met elkaar te laten samenvloeien moet er goed worden nagedacht over de inrichting van multifunctionele gebouwen en de infrastructuur van wijken. Dat kan alleen als de overheid nauw en efficiënt samenwerkt met projectontwikkelaars en bouwers.

Beleggers hebben wel degelijk oog voor met milieu en functioneel bouwen

Institutionele beleggers krijgen nogal eens het verwijt dat ze geen oog hebben voor de toekomst. Ze zetten huizen neer voor de verkoop of voor hooguit 10 jaar verhuur en daarna worden ze van de hand gedaan. Maar volgens Nicole Maarsen, directeur vastgoedbeleggingen bij Syntrus Achmea, is dat een pertinente misvatting. Beleggers zoals haar bedrijf houden wel degelijk rekening met de wens voor meer groen in de wijken en met de afspraken die in het Klimaatakkoord staan. Daarom pleit zij ook nadrukkelijk voor een goede samenwerking met gemeenten. Ook heeft Syntrus Achmea uitgesproken in 2050 volledig klimaatneutraal te willen investeren.

De stad van de toekomst biedt ruimte voor wonen, werken en ontspannen

Veranderingen in de samenleving vragen om aanpassingen

De maatschappij verandert snel. Dat vraagt om actief inspelen op die veranderingen, ook door institutionele beleggers. Zij zijn dan ook zeker niet alleen uit op het maken van snelle en grote winsten, aldus Maarssen. Er wordt ook zeker gekeken naar rendement op lange termijn. Multifunctionele gebouwen, een belangrijk onderdeel van de multifunctionele stad, horen daar ook zeker bij. De huidige woningcrisis en de veranderingen waar Nederland onherroepelijk mee te maken krijgt zoals meer eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing, vragen om een gedegen aanpak om de woningbouw niet nog verder spaak te laten lopen.

Vastgoed wordt gebruikt voor wonen én werken

Beleggers moeten voldoende oog hebben voor de toekomst, vindt Maarssen. Gebouwen worden steeds vaker gebruikt voor wonen én werken, soms ook voor ontspanning, omdat in een multifunctioneel gebouw soms woningen, kantoren en bijvoorbeeld ook een sportschool of theater zijn gevestigd. Dat vraagt om investeringen die gericht zijn op de lange termijn, en zeker niet op snel geld verdienen met een belegging. Functiemenging van bedrijven en woningen in één gebouw is een logische keuze, maar het blijft wel spannend. Het is immers nooit zeker of de gekozen insteek succesvol is, aldus Maarssen.

Bron: Stadszaken.nl