Schade dreigt voor monumentale panden als gevolg van langdurige droogte

14 september 2020

Als gevolg van droogteschade zijn er grote zorgen over oude panden zoals kastelen, kerken en archeologische vindplaatsen. Deskundigen waarschuwen dat het dalende grondwaterpeil een serieuze bedreiging is voor de fundering van cultureel erfgoed. Maar ook historisch groen heeft ernstig te lijden van de droogte. De schade is in veel gevallen onherstelbaar. In de pers wordt regelmatig aandacht geschonken aan de droogte, maar het accent ligt daarbij op de schade voor de landbouw en voor de economie. De risico’s voor historische panden blijven onderbelicht.

Verzakkende kerken in Oost- en Noord-Nederland

In Friesland moet een kerk uit de 18e eeuw een nieuwe fundering krijgen wegens ernstige verzakking, waardoor de muren beginnen te scheuren. In Borne, Overijssel is een eeuwenoude kerk verzakt en de muren zijn gescheurd. Ook hier is de oorzaak het zakkende grondwater. De droogteschade is zeer kostbaar, een nieuwe fundering aanbrengen kost al gauw tonnen.

Schade dreigt voor monumentale panden als gevolg van langdurige droogte

Schade aan historische bossen en parken

Niet alleen gebouwen hebben te lijden van de langdurige droogte. Na de droge zomer van 2018 was bij 80% van de historische tuinen, parken en bossen droogteschade te zien. Er gaan nadrukkelijk stemmen op om dit probleem regionaal aan te pakken. Zo wordt er op de Sallandse Heuvelrug nog veel drinkwater gewonnen, waardoor de grond nog sneller verzakt. Als er geen afspraken worden gemaakt om dit te veranderen zal de schade alleen maar verder toenemen. Als meerdere overheden samenwerken, zoals het Rijk, de Waterschappen, provincies en gemeenten kan er per situatie worden bekeken hoe schade aan gebouwen en natuur als gevolg van droogte kan worden voorkomen of beperkt.

Bron: NRC Next