Scepsis over voorwaarden voor natuurinclusief bouwen

20 februari 2022

Velen zijn het erover eens dat natuurinclusief bouwen de norm moet worden. Maar grote organisaties zoals Neprom en Bouwend Nederland vinden het nu nog te vroeg om het Bouwbesluit aan te passen met verplichte richtlijnen hieromtrent. Ecologen wijzen erop dat door de ambitieuze bouwplannen in Nederland het groen steeds meer in het gedrang komt. Ook het RIVM maakt zich zorgen. Het aantal sterfgevallen door hitte zal alleen maar verder toenemen als er geen maatregelen worden genomen. Ook Peter Glas, deltacommissaris van Nederland, waarschuwt dat er maatregelen moeten worden genomen omdat Nederland anders niet voldoende is voorbereid op klimaatverandering die er hoe dan ook aan komt.

Gemeenten nemen nu al maatregelen

Gemeenten denken zeker na over maatregelen om de klimaatverandering de baas te blijven. Er wordt geld vrijgemaakt voor meer groen in de stad zodat het hemelwater niet voor grote wateroverlast zorgt. Daarnaast nemen gemeenten maatregelen tegen extreme hitte en droogte. Steden als Haarlem, Groningen en Den Haag reserveren daarvoor miljoenen in hun begroting voor de komende jaren. In Groningen worden 3 basismaatregelen uitgewerkt. Er wordt gestreefd naar minder ‘verharding’ in de stad. Er moeten meer groene daken komen en er in gevels van nieuw te bouwen huizen en andere panden worden nestkasten voor vleermuizen en vogels gebouwd.

Scepsis over voorwaarden voor natuurinclusief bouwen

Uitdagingen voor bouwers

Gemeenten zetten steeds vaker in op natuurinclusief bouwen. Gemeenten geven de voorkeur aan bouwers die een plan indienen waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met groen en maatregelen die bestand zijn tegen klimaatverandering. Sommigen gaat de verandering in denken niet snel genoeg. Daarom werd er een petitie online gezet waarin werd gepleit voor aanpassingen in het bouwbesluit. Initiatiefnemers zijn de bekende televisie tuinman Lodewijk Hoekstra en Ballast Nedam topman Onno Dwars. De maatregelen die worden voorgesteld zijn zeer vooruitstrevend. Groene daken, minstens 30% groen in een wijk en alle nieuwbouwwoningen moeten voorzien worden van nestgelegenheden voor vogels of vleermuizen, afhankelijk van de locatie.

Niet iedereen enthousiast over petitie

De petitie wordt niet overal met volledige instemming begroet. Hoewel de strekking velen wel aanspreekt, zijn bepaalde maatregelen niet goed onderbouwd. Het percentage van 30% groen bijvoorbeeld is ‘uit de lucht gegrepen’ volgens deskundigen van Klimaatadaptief bouwen in de Natuur (KAN), een samenwerkingsverband van Bouwend Nederland, WoningbouwersNL en de Neprom. De initiatiefnemers van de petitie vinden het al heel belangrijk dat de landelijke overheid de noodzaak ziet om maatregelen te nemen. Hoever die uiteindelijk gaan zal in de nabije toekomst blijken.

Bron: Cobouw