Rob Krier: architectuur die tegen de stroom in ging

27 november 2023

Erfenis van een invloedrijke architect

Rob Krier, de Luxemburgse architect die op 20 november in Berlijn overleed, laat een indrukwekkende erfenis na in Nederland. Zijn traditionalistische architectuur, aanvankelijk met scepsis ontvangen, bloeide uit tot een van de meest invloedrijke stijlen in Nederlandse stadsontwikkeling. Dit artikel verkent zijn opmerkelijke opkomst en impact.

Pionier van het postmodernisme

Krier, broer van Léon Krier, een architect die bekendheid verwierf met het ontwerp van Poundbury in opdracht van koning Charles II, stond bekend als een postmodernist van het eerste uur. Zijn boek “Stadtraum” uit 1975 betoogde dat de moderne stedenbouw de aangename, besloten ‘stadsruimtes’ had verloren. In de jaren 80 ontwierp hij woningblokken in Berlijn, waarmee hij bijdroeg aan het concept van ‘kritische Rekonstruktion’ dat de nieuwbouw in zowel West- als Oost-Berlijn na de val van de Muur zou leiden.

Strijd in Duitsland en opkomst in Nederland

Hoewel Krier in Duitsland als controversieel werd beschouwd vanwege zijn pleidooi voor ambachtelijke architectuur, vond hij in Nederland vruchtbare grond. Zijn intrede in de Nederlandse architectuur begon in de vroege jaren 90 met zijn hoofdontwerperschap voor De Resident, een nieuwe woon-werkwijk in Den Haag. Hier bracht hij een radicaal nieuwe benadering: het creëren van ‘stadsruimtes’ vóór individuele gebouwen, in contrast met de heersende Nederlandse methode.

Een traditionele revolutie in de Nederlandse architectuur

Zijn ontwerp voor Brandevoort, een vinexwijk met 6.000 woningen in Helmond, werd een keerpunt. Krier’s neotraditionalistische aanpak, een scherp contrast met de ‘Superdutch-architectuur’, stuitte op weerstand, maar zijn succes groeide met de tegenstand. Zijn projecten zoals De Meander in Amsterdam en het Gildenkwartier in Amersfoort, getuigden van een eigentijds traditionalisme dat veel waardering kreeg. Zijn impact gaat verder dan individuele gebouwen, waarbij zijn stedenbouwkundige principes en architecturale stijl veel navolging vonden.

Bron: nrc.nl