De Rijksoverheid wil nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het woningtekort

10 april 2023

Er is nog altijd een groot woningtekort in Nederland. Daar wil nu ook het Rijk iets aan doen. Daarom gaat minister Hugo de Jonge rijksvastgoed inzetten voor woningbouw. Het gaat om gebouwen die overbodig zijn geworden. In het verleden werden die verkocht. Nu wil het Rijk de panden aanhouden om ze om te laten vormen tot woningen. Daarnaast heeft het Rijk grond in bezit waar woningbouw kan worden gerealiseerd. Als eerste staat een project in de Flevopolder op de agenda.

Meer taken Rijksvastgoedbedrijf

Minister De Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een nieuwe afdeling krijgt. Die moet zich specifiek gaan bezighouden met woningbouw. Hiermee moet een bijdrage geleverd worden aan het algemene woningtekort. Daarnaast staat huisvesting van asielzoekers op de takenlijst. Zo ook het mede oplossen van het stikstofprobleem. Dit kan onder meer door boeren te ondersteunen hun bedrijf te verplaatsen. Hiermee kan grond vrijkomen voor woning- of wegenbouw. Grondaankopen worden opgevoerd om een bijdrage aan woningbouw te leveren. Tot nu kocht het RVB alleen grond aan als die nodig was voor de huisvesting van ambtenaren of voor militaire doeleinden.

De Rijksoverheid wil nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het woningtekort

Grondbank en ontwikkelafdeling

Het RVB gaat niet alleen rijksvastgoed omvormen tot woningen. Ook komt er een ‘Grondbank’. Hierin wordt alle grond ondergebracht die het Rijk in bezit heeft. Op die manier komt er meer overzicht in het grondbezit van de Rijksoverheid. Zo kan ook duidelijker worden gewerkt aan de doelen in het kader van het stikstofbeleid. Om deze maatschappelijke taak goed te kunnen uitvoeren krijgt het RVB een ontwikkelafdeling met eigen financiering.

Woningbouw in de Flevopolder

Het eerste project voor woningbouw dat het RVB gaat aanpakken is in de Flevopolder. Het Rijk bezit hier zo’n 1.800 hectare grond. Dit biedt ruimte aan minimaal 49.000 woningen. Afhankelijk van de planning kan dit aantal oplopen tot meer dan 70.000. Bij de bouw wil minister De Jonge experimenten toestaan met biobased materialen. Ook moet er ruimte komen voor het opwekken van groene energie. Van dit project moet worden geleerd om in de toekomst ook elders in Nederland te starten met het bouwen van huizen.

Bron: Cobouw