Rijksoverheid opgeroepen tot forse financiële steun voor de woningbouw

29 juni 2021

Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing (FSV) toep het Rijk op om de komende jaren een forse investering in de woningbouw te doen. Er wordt gevraagd om een bedrag van 20 miljard euro voor de komende 20 jaar. Investeerders en gebiedsontwikkelaars pleiten samen met overheidsvertegenwoordigers voor een jaarlijkse investering van 1 mld euro voor de infrastructuur bij woningbouwprojecten. Dit kan leiden tot de bouw van minimaal 450.000 extra woningen. Het Rijk heeft al 14 locaties aangewezen, voornamelijk in de buurt van treinstations, waar tot 2030 als alle plannen naar wens verlopen 200.000 nieuwe woningen moeten verrijzen.

Forse investeringen voor infrastructuur

Diverse gemeenten maakten al gebruik van het budget uit de Woningbouwimpuls. Hiermee werden voornamelijk infrastructuur kosten gedekt, zoals de aanleg van wegen en voorzieningen voor openbaar vervoer. Maar om aan de groeiende vraag te voldoen is een forsere investering in de woningbouw nodig. Daarom ligt nu het advies op tafel om de komende jaren miljarden euro’s vrij te maken. Het FSV wijst op de groeiende behoefte aan woningen de komende jaren omdat er steeds meer zelfstandige huishoudens bij komen. Nederland telt nu zo’n 8 miljoen woningen, de komende tien jaar zijn er naar verwachting 1 miljoen extra woningen nodig. Dit moeten dan ook nog grotendeels betaalbare woningen zijn die voor een groot deel van de Nederlandse bevolking bereikbaar zijn.

Rijksoverheid opgeroepen tot forse financiële steun voor de woningbouw

Ogen gericht op het regeerakkoord

De ogen van de leden van het FVS zijn gericht op de kabinetsformatie. Het demissionaire kabinet zal immers geen besluit nemen over een dergelijke forse investering in de woningbouw die is gericht op de lange termijn. Voor alle projecten is in totaal een bedrag nodig van 142 miljard euro. Dit bedrag wordt grotendeels door de woningmarkt opgebracht. Daarnaast is er zo’n 33 mld nodig voor gebiedsontwikkeling, infrastructuur en grondinvesteringen. Hiervan is inmiddels 13 mld gedekt. Het tekort van 20 mld dat nog nodig is wordt nu aan het Rijk gevraagd. Het wordt afwachten of deze investering in de woningbouw een plaats krijgt in het regeerakkoord. Een akkoord wat overigens nog ver weg is, want de kabinetsformatie na de verkiezingen in maart wil nog niet erg vlotten.

Bron: Stadszaken