Rijksadviseur: overheid moet radicaal ingrijpen in logistieke sector

25 september 2023

De logistieke sector in Nederland moet een ingrijpende verandering ondergaan. Het voortzetten van de bouw van grote opslagloodsen voor de internationale consumentenmarkt is geen duurzame koers. Rijksadviseur Wouter Veldhuis pleit ervoor dat de overheid de regie neemt en stuurt naar een logistiek systeem dat de circulaire en duurzame economie ondersteunt.

Het einde van Nederland distributieland

Veldhuis benadrukt dat het concept van ‘Nederland Distributieland’ niet langer werkt en stelt dat het tijd is voor verandering. Hij reageert hiermee op oproepen van Kamerleden vorig jaar om meer overheidsregulering in de sector.

Loskomen van de huidige discussie

De discussie over de logistieke sector draait volgens Veldhuis te veel om wat we niet willen, namelijk grote, onaantrekkelijke opslagfaciliteiten in ons landschap. Het is tijd om te focussen op wat we wel willen. Veldhuis veroordeelt de ontwikkeling waarin logistiek is veranderd in een doel op zich, vooral gericht op vastgoedontwikkeling en waardecreatie voor investeerders.

CDA fractie in de Tweede Kamer roept eigen minister De Jonge op beperk bouw grote distributiecentraNoodzaak voor een omslag

Recente gebeurtenissen, zoals klimaatverandering en de economische kwetsbaarheid tijdens de coronapandemie en conflicten, maken een omslag in de logistieke sector noodzakelijk. Deze omslag richt zich op een circulaire economie met hergebruik van grondstoffen en minder afhankelijkheid van het buitenland.

Overheid als regisseur

Veldhuis benadrukt de noodzaak van overheidsregie om deze verandering te bewerkstelligen. Hij stelt dat de overheid vaker ‘nee’ moet zeggen tegen niet-circulaire vormen van logistiek om ruimte te creëren.

Kansen in de circulaire economie

De logistieke sector kan een cruciale rol spelen in de circulaire economie, maar daarvoor moet de rijksoverheid de regie nemen. Veldhuis wijst op het gebrek aan capaciteit voor verwerking van statiegeldflessen en blikjes als voorbeeld van inefficiënte logistiek.

Bewaken van bedrijventerreinen

Met nul-emissiezones op komst zal stadslogistiek zich meer aan de randen van steden moeten afspelen. Veldhuis benadrukt het belang van het behouden van bestaande bedrijventerreinen bij steden vanwege hun goede bereikbaarheid.

Beperken van megaverpakkingsmagazijnen

Veldhuis dringt aan op het beperken van grote verpakkingsmagazijnen en distributiecentra voor de internationale markt, die veel ruimte innemen en de verkeerswegen overbelasten. Ook benadrukt hij dat deze sectoren, vanwege automatisering, steeds minder arbeidsplaatsen bieden.

Afbouw van fossiele grondstoffen

Hij pleit voor de afbouw van de capaciteit voor de verwerking, opslag en transport van fossiele grondstoffen, kunstmest en soja, hoewel dit gevolgen kan hebben voor de Rotterdamse haven. Afbouw vereist Europese samenwerking vanwege het grensoverschrijdende karakter van fossiel transport.

Dekolonisering van de logistiek

Veldhuis roept op tot wat hij ‘dekolonisering’ van de logistiek noemt, waarbij eerlijke handel en het vermijden van schendingen van mensenrechten en milieuvervuiling centraal staan. Hij pleit voor overheidsregulering om eerlijke handel in alle logistieke sectoren te waarborgen.

Bron: fd.nl